Iets minder banen

In het eerste kwartaal van 2012 waren er 26 duizend banen van werknemers minder dan in dezelfde periode van 2011. Dit komt overeen met een afname van 0,3 procent. Vooral bij het openbaar bestuur gingen veel banen verloren. Ook in het onderwijs, de bouwnijverheid, de industrie en de financiële en zakelijke dienstverlening verminderde het aantal banen. Daartegenover stond een toename in de handel, vervoer en horeca en in de zorg.

Het aantal banen kent een duidelijk seizoenpatroon. Hiermee rekening houdend waren er 31 duizend banen minder dan in het vierde kwartaal.

Nederland telde in totaal 7,8 miljoen banen van werknemers. Dit zijn zowel voltijd- als deeltijdbanen. Het aantal arbeidsjaren (het aantal banen omgerekend naar voltijdbanen) kwam uit op ruim 5,8 miljoen. Dit is 0,5 procent minder dan in het eerste kwartaal van 2011.

De lonen per arbeidsjaar waren 0,6 procent hoger dan een jaar eerder. Deze loonstijging is veel kleiner dan die van de cao-lonen (1,3 procent). De loonstijging was ook veel minder dan de inflatie, die in het eerste kwartaal 2,5 procent bedroeg.

Banengroei en economische groei

Banengroei en economische groei

Meer cijfers staan op de themapagina Arbeid en sociale zekerheid.