Tweede raming vierde kwartaal 2011: economie krimpt 0,6 procent

De Nederlandse economie is in het vierde kwartaal van 2011 met 0,6 procent gekrompen ten opzichte van een jaar eerder. De tweede raming komt 0,1 procentpunt hoger uit dan de eerste raming van 15 februari. Aan de productiekant is de toegevoegde waarde van de delfstoffenwinning, de industrie, de bouwnijverheid en de zakelijke dienstverlening naar boven bijgesteld. De toegevoegde waarde van de financiële instellingen en de woningdiensten is daarentegen neerwaarts aangepast.

Aan de bestedingenkant zijn de investeringen naar boven bijgesteld, terwijl de consumptie door huishoudens juist neerwaarts is aangepast, waardoor de krimp nog hoger uitviel. Hierbij dient wel te worden vermeld dat deze bijstelling wordt gecompenseerd door een positieve bijstelling van de handel in diensten. Het handelssaldo diensten valt na de aanpassingen hoger uit.

Ook de economische groei over de eerste drie kwartalen van 2011 is opnieuw tegen het licht gehouden. Dit heeft voor het eerste kwartaal geleid tot een neerwaartse bijstelling van 0,1 procentpunt naar 2,7 procent. De groei in het tweede en derde kwartaal is met 1,6 respectievelijk 1,1 procent ongewijzigd gebleven. De bijstellingen over het eerste en vierde kwartaal hebben per saldo geen invloed op de jaarraming van de economische groei over heel 2011. Deze blijft met een groei van 1,2 procent ongewijzigd.

Kwartaal-op-kwartaalkrimp 0,6 procent

De Nederlandse economie kromp, gecorrigeerd voor werkdag- en seizoenseffecten, in het vierde kwartaal met 0,6 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Deze kwartaal-op-kwartaalkrimp is ten opzichte van de eerste raming met 0,1 procent naar boven bijgesteld.

Bescheiden banengroei en loonstijging in vierde kwartaal 2011

In het vierde kwartaal van 2011 waren er 34 duizend banen van werknemers meer dan in hetzelfde kwartaal van 2010. Dit is een stijging van 0,4 procent. Deze tweede raming van het aantal banen komt hiermee 3 duizend banen hoger uit dan de eerste raming. Vooral het aantal banen in de zorg is naar boven bijgesteld. Het gemiddelde aantal banen over heel 2011 is met 4 duizend banen naar boven bijgesteld en groeide zodoende met 40 duizend banen ten opzichte van 2010.

De lonen per arbeidsjaar waren in het vierde kwartaal 1,3 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Over heel 2011 kwam de loonstijging uit op 1,5 procent.

Bron: