Iets meer banen dan een jaar geleden

  • In eerste kwartaal 34 duizend banen meer dan een jaar eerder
  • Maar een fractie minder banen dan in vierde kwartaal 2010
  • Werkelijke loonstijging aanzienlijk hoger dan cao-loonstijging

In het eerste kwartaal van 2011 waren er 34 duizend banen van werknemers meer dan in het eerste kwartaal van 2010. Ten opzichte van het vierde kwartaal 2010 echter daalde, na seizoenscorrectie, het aantal banen met 7 duizend. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

De banengroei ten opzichte van een jaar eerder is vooral toe te schrijven aan de zorg en de zakelijke dienstverlening.  De stijging in de zorg (plus 34 duizend) is wel lager dan de voorgaande kwartalen. In de zakelijke dienstverlening (plus 21 duizend) was vooral het aantal banen in de uitzendbranche groter.

In vergelijking met het vierde kwartaal van 2010 daalde het aantal banen, na correctie voor seizoen, met 7 duizend. Dit is een zeer kleine banenkrimp van 0,1 procent. Na drie kwartalen met banengroei is dit het eerste kwartaal waarin het aantal banen afneemt in vergelijking met een kwartaal eerder. In de bouw, het openbaar bestuur en in de bedrijfstak cultuur, recreatie, overige diensten nam de werkgelegenheid af. In de zorg steeg het aantal banen verder, maar hier is de banengroei wel minder dan in voorgaande kwartalen.

De lonen per arbeidsjaar (inclusief bijzondere beloningen) waren in het eerste kwartaal van dit jaar 2,4 procent hoger dan in het eerste kwartaal van 2010. Deze loonstijging is beduidend hoger dan de cao-loonstijging van 1,1 procent. Vooral uitbetaalde bonussen met een incidenteel karakter hadden een opwaarts effect op de feitelijke lonen. Bij de overheid en zorg stegen de lonen met 0,7 procent het minst. In de industrie en in de zakelijke dienstverlening was de loonstijging met 4 procent het grootst.

De loonkosten per arbeidsjaar, waarin ook de werkgeverspremies zijn opgenomen, stegen met 2,5 procent iets sneller dan de lonen per arbeidsjaar. De werkgeverspremies voor werkloosheid en zorgverzekeringen gingen omhoog en de premies voor arbeidsongeschiktheid omlaag.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.