In derde kwartaal 2020 cao-loonstijging 3,0 procent

© Hollandse Hoogte / Lex van Lieshout
In het derde kwartaal van 2020 zijn de cao-lonen met 3,0 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Die stijging is even groot als in het eerste kwartaal van dit jaar en iets groter dan in het tweede kwartaal, toen deze 2,8 procent bedroeg. Daarmee blijft de stijging op het hoogste niveau sinds het tweede kwartaal van 2009. Dit meldt het CBS op grond van nieuwe cijfers over de cao-loonontwikkeling.

Hoe de ontwikkeling van de cao-lonen zich verhoudt tot de stijging van de consumentenprijzen is nog niet bekend. Dit cijfer komt 8 oktober beschikbaar. In de eerste twee maanden van het kwartaal was de stijging van de consumentenprijzen gemiddeld 1,2 procent.

Ontwikkeling cao-lonen en consumentenprijzen1)
JaarKwartalenCao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen (%)Consumentenprijzen (%)
20111e kwartaal0,92,0
20112e kwartaal1,02,2
20113e kwartaal1,22,6
20114e kwartaal1,32,5
20121e kwartaal1,32,5
20122e kwartaal1,42,2
20123e kwartaal1,52,3
20124e kwartaal1,52,8
20131e kwartaal1,43,0
20132e kwartaal1,22,8
20133e kwartaal1,02,8
20134e kwartaal0,91,6
20141e kwartaal0,91,1
20142e kwartaal0,91,0
20143e kwartaal0,90,9
20144e kwartaal1,00,9
20151e kwartaal1,30,2
20152e kwartaal1,40,9
20153e kwartaal1,40,8
20154e kwartaal1,50,7
20161e kwartaal1,80,6
20162e kwartaal1,80,0
20163e kwartaal2,00,0
20164e kwartaal1,80,7
20171e kwartaal1,31,5
20172e kwartaal1,31,3
20173e kwartaal1,41,4
20174e kwartaal1,51,4
20181e kwartaal1,81,2
20182e kwartaal1,81,5
20183e kwartaal2,12,0
20184e kwartaal2,22,0
20191e kwartaal2,32,5
20192e kwartaal2,62,7
20193e kwartaal2,72,7
20194e kwartaal2,82,7
2020*1e kwartaal3,01,6
2020*2e kwartaal2,81,3
2020*3e kwartaal3,01,2
* Voorlopige cijfers 1)De stijging van de consumentenprijzen in het 3e kwartaal 2020 is het gemiddelde over de maanden juli en augustus.

Grootste stijging in industrie

De cao-lonen van werknemers in de industrie stegen het meest (4,1 procent). Dit komt voornamelijk door de loonsverhogingen in de twee metaalcao’s, die al waren afgesproken voordat de coronacrisis begon. De industrie is een van de zeven bedrijfstakken waar de cao-lonen met meer dan 3,0 procent zijn toegenomen in het derde kwartaal.

In de bedrijfstakken landbouw, bosbouw en visserij (1,7 procent) en vervoer en opslag (1,5 procent) was de cao-loonstijging het laagst. Van de bedrijfstak overige dienstverlening zijn geen uitkomsten bekend. Voor de meeste cao’s in deze bedrijfstak zijn nog geen nieuwe akkoorden afgesloten.

Cao-loonstijging, 3e kwartaal 2020*
Bedrijfstakken3e kwartaal 2020* (%)
Industrie4,1
Energievoorziening3,8
Bouwnijverheid3,8
Waterbedrijven
en afvalbeheer
3,5
Openbaar bestuur
en overheidsdiensten
3,3
Onderwijs3,1
Gezondheids-
en welzijnszorg
3,1
Totaal3,0
Cultuur, sport
en recreatie
3,0
Horeca2,9
Financiële dienstverlening2,9
Verhuur en overige
zakelijke diensten
2,9
Handel2,8
Informatie en communicatie2,7
Specialistische
zakelijke diensten
2,6
Verhuur en handel
van onroerend goed
2,3
Landbouw, bosbouw
en visserij
1,7
Vervoer en opslag1,5
* Voorlopige cijfers

Weinig verschil in ontwikkeling tussen sectoren

De cao-loonontwikkeling van de drie onderscheiden sectoren - overheid, particuliere bedrijven en gesubsidieerde instellingen - ligt dicht bij elkaar in het derde kwartaal van 2020: 3,1 procent voor de overheid, 3,0 procent voor beide andere sectoren. Vorig jaar was er meer verschil in de cao-loonstijging. De lonen namen in het derde kwartaal van 2019 het minst toe bij de cao-sector particuliere bedrijven (2,6 procent) en stegen het meest bij de overheid (3,0 procent).

Ontwikkeling cao-lonen per uur, inclusief bijzondere beloning
Sectoren3e kwartaal 2019 (%)3e kwartaal 2020* (%)
Totaal2,73,0
Particuliere bedrijven2,63,0
Gesubsidieerde instellingen2,93,0
Overheid3,03,1
*Voorlopige cijfers

Voorlopige cijfers

In dit nieuwsbericht zijn de voorlopige uitkomsten over 2020 opgenomen, zoals deze eind september bekend waren. De uitkomsten over het derde kwartaal van 2020 zijn gebaseerd op 85 procent  van de cao’s waaruit de statistiek is opgebouwd. Hiermee is het percentage afgesloten cao’s op het niveau dat gebruikelijk is voor deze tijd van het jaar. Ongeveer 8 op de 10 werknemers vallen onder een cao.