Veel kleiner banenverlies

  • In tweede kwartaal 63 duizend banen minder dan een jaar eerder
  • Wel meer banen dan in het eerste kwartaal
  • Zorg en uitzendbranche zorgen voor de toename
  • Loonkostenstijging 1,5 procent
  • Feitelijke loonstijging vrijwel gelijk aan cao-loonstijging

In het tweede kwartaal van 2010 waren er 63 duizend banen van werknemers minder dan in het tweede kwartaal van 2009. Dit is een daling van 0,8 procent. Vergeleken met het eerste kwartaal waren er echter 24 duizend banen meer, de eerste stijging na vijf kwartalen van daling. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Het aantal banen in het bedrijfsleven was nog steeds lager dan een jaar eerder. De daling bedroeg 136 duizend. In alle bedrijfstakken echter was het banenverlies aanzienlijk kleiner dan in de voorgaande kwartalen.

De sterke groei van de werkgelegenheid in de niet-commerciële dienstverlening hield aan. In vergelijking met een jaar eerder waren er 73 duizend banen meer dan in het tweede kwartaal van 2009. Het grootste deel van deze groei is toe te schrijven aan de zorg, met een plus van 49 duizend. Ook werken er meer mensen bij de overheid en in het onderwijs dan een jaar eerder.

In vergelijking met het eerste kwartaal steeg het aantal banen, na seizoencorrectie, met 0,3 procent. Dit is de eerste groei na vijf kwartalen krimp. De omslag van krimp naar groei is grotendeels toe te schrijven aan meer uitzendbanen. Deze branche met zijn flexibele arbeidscontracten ving de eerste en zwaarste klappen op van de recessie. Nu de economie weer groeit, herstelt de werkgelegenheid daar als eerste.

De lonen van werknemers per arbeidsjaar waren in het tweede kwartaal 1,3 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2009. Deze loonstijging wijkt weinig af van de cao-loonstijging van 1,1 procent. Promoties en variabele beloningselementen zoals bonussen, provisies en overwerkvergoedingen hadden per saldo nauwelijks een opwaarts effect op de lonen.

De loonkosten per arbeidsjaar, waarin ook de werkgeverspremies zijn opgenomen, stegen met 1,5 procent iets sneller dan de lonen. Dit komt doordat de werkgeverspremies voor werkloosheid en de zorgverzekering omhoog gingen.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.