Cao-lonen 3,1 procent gestegen in eerste kwartaal 2020

Landelijke onderwijsstaking op de Dam in Amsterdam
© Hollandse Hoogte / Ramon van Flymen
In het eerste kwartaal van 2020 zijn de cao-lonen met 3,1 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Na het eerste kwartaal van 2009 is de loonstijging niet meer zo groot geweest. Dit meldt het CBS op grond van nieuwe cijfers over de cao-loonontwikkeling.

Cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen
JaarKwartalenCao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
20091e kwartaal3,6
20092e kwartaal3,0
20093e kwartaal2,3
20094e kwartaal2,3
20101e kwartaal1,5
20102e kwartaal1,2
20103e kwartaal1,2
20104e kwartaal1,2
20111e kwartaal0,9
20112e kwartaal1,0
20113e kwartaal1,2
20114e kwartaal1,3
20121e kwartaal1,3
20122e kwartaal1,4
20123e kwartaal1,5
20124e kwartaal1,5
20131e kwartaal1,4
20132e kwartaal1,2
20133e kwartaal1,0
20134e kwartaal0,9
20141e kwartaal0,9
20142e kwartaal0,9
20143e kwartaal0,9
20144e kwartaal1,0
20151e kwartaal1,3
20152e kwartaal1,4
20153e kwartaal1,4
20154e kwartaal1,5
20161e kwartaal1,8
20162e kwartaal1,8
20163e kwartaal2,0
20164e kwartaal1,8
20171e kwartaal1,3
20172e kwartaal1,3
20173e kwartaal1,4
20174e kwartaal1,5
20181e kwartaal1,8
20182e kwartaal1,8
20183e kwartaal2,1
20184e kwartaal2,2
2019*1e kwartaal2,3
2019*2e kwartaal2,6
2019*3e kwartaal2,7
2019*4e kwartaal2,8
2020*1e kwartaal3,1
* voorlopige cijfers

In de bedrijfstak verhuur en handel van onroerend goed stegen de lonen van de werknemers in het eerste kwartaal van 2020 het meest (5,6 procent). In de bedrijfstakken energievoorziening en financiële dienstverlening was de cao-loonstijging van de werknemers minder dan 2,0 procent. Van de bedrijfstak landbouw, bosbouw en visserij zijn geen uitkomsten bekend. Voor de meeste cao’s in deze bedrijfstak zijn nog geen nieuwe akkoorden afgesloten.

Cao-loonontwikkeling, 1e kwartaal 2020*
Bedrijfstakken1e kwartaal 2020* (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
Verhuur en handel
van onroerend goed
5,6
Horeca4,3
Industrie4,0
Waterbedrijven
en afvalbeheer
3,9
Verhuur en overige
zakelijke diensten
3,7
Bouwnijverheid3,4
Informatie en
communicatie
3,2
Openbaar bestuur
en overheidsdiensten
3,2
Totaal3,1
Onderwijs3,1
Overige dienstverlening2,9
Gezondheids-
en welzijnszorg
2,8
Specialistische
zakelijke diensten
2,7
Handel2,6
Vervoer en opslag2,6
Cultuur, sport en recreatie2,1
Financiële dienstverlening1,8
Energievoorziening1,7
*voorlopig cijfer

Laagste loonstijging bij gesubsidieerde instellingen

Van de drie onderscheiden sectoren — overheid, particuliere bedrijven en gesubsidieerde instellingen— namen de cao-lonen in het eerste kwartaal van 2020 het minst toe bij de gesubsidieerde instellingen, namelijk met 2,6 procent. Bij de particuliere bedrijven en de overheid stegen de lonen 3,2 procent. Een jaar eerder stegen de lonen bij de gesubsidieerde instellingen juist het meest (2,5 procent) en namen de lonen het minst toe bij de cao-sector particuliere bedrijven.

Ontwikkeling cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen
Sectoren1e kwartaal 2019* (% verandering t.o.v. een jaar eerder)1e kwartaal 2020* (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
Totaal2,33,1
Particuliere bedrijven2,13,2
Gesubsidieerde instellingen2,52,6
Overheid2,43,2
*voorlopig cijfer

Contractuele loonkosten stijgen gelijk op met cao-lonen

De contractuele loonkosten, de cao-lonen plus werkgeverspremies, stegen met 3,1 procent in het eerste kwartaal van 2020. Daarmee was de stijging van de contractuele loonkosten gelijk aan die van de cao-lonen. In het algemeen ligt de stijging van de contractuele loonkosten juist boven die van de cao-lonen. In het eerste kwartaal van 2020 daalde de bijdrage werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (ZVW), terwijl anderzijds de WAO/WIA-(basis)-premie werd verhoogd. De werkgeverspremie pensioen bleef per saldo nagenoeg gelijk.

Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten
JaarKwartaalCao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen (% verandering t.o.v. een jaar eerder)Contractuele loonkosten per uur (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
20161e kwartaal1,82,0
20162e kwartaal1,82,0
20163e kwartaal2,02,1
20164e kwartaal1,81,9
20171e kwartaal1,31,7
20172e kwartaal1,31,7
20173e kwartaal1,41,9
20174e kwartaal1,52,0
20181e kwartaal1,82,3
20182e kwartaal1,82,3
20183e kwartaal2,12,6
20184e kwartaal2,22,7
2019*1e kwartaal2,32,8
2019*2e kwartaal2,63,2
2019*3e kwartaal2,73,2
2019*4e kwartaal2,83,3
2020*1e kwartaal3,13,1
*voorlopige cijfers

In dit nieuwsbericht zijn de voorlopige uitkomsten over 2019 en 2020 opgenomen, zoals deze eind maart bekend waren. De uitkomsten over het eerste kwartaal van 2020 zijn gebaseerd op 87 procent van de cao’s waaruit de statistiek is opgebouwd. Daarmee was een groter deel van de cao’s afgesloten dan gebruikelijk is voor deze tijd van het jaar. Ongeveer 8 op de 10 werknemers vallen onder een cao.