Cao-loonstijging in het derde kwartaal iets afgenomen

In het derde kwartaal van 2013 zijn de cao-lonen met 1,2 procent gestegen vergeleken met een jaar eerder. Deze toename is iets minder dan in de voorgaande kwartalen. De stijging ligt bovendien nog steeds ruim onder de inflatie, die in het derde kwartaal 2,8 procent bedroeg. De contractuele loonkosten namen in het derde kwartaal met 1,7 procent toe.

Loonstijging al drie jaar vrijwel stabiel

Sinds het tweede kwartaal van 2010 is er een gelijkmatige loonontwikkeling. De cao-loonstijging ligt al drie jaar tussen 1,0 tot 1,5 procent. Een dergelijke periode van stabiliteit is sinds de eeuwwisseling niet eerder voorgekomen.

De stijging van de contractuele loonkosten werd mede veroorzaakt door veranderingen in de werkgeverspremies. Zo is er veel gewijzigd in de landelijke premies voor werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en ziektekosten.

Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten

Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten

Hoogste loonstijging bij de bedrijfstak vervoer en communicatie

In het derde kwartaal van 2013 zijn de cao-lonen in de bedrijfstak vervoer en communicatie met 1,9 procent het meest toegenomen. In de bouw stegen de lonen met 0,8 procent het minst, terwijl de bouw in 2012 nog een van de hoogste cao-loonstijgingen had.

Looptijd van meeste overheidscao’s verstreken

Eind september 2013 is bij de overheid pas voor een kwart van de cao’s de loonontwikkeling bekend. De looptijd van een aantal belangrijke overheidscao’s is al meer dan een jaar verstreken, waardoor de gegevens voor onder meer het openbaar bestuur en het onderwijs ontbreken. Bij de gesubsidieerde cao-sector en bij de particuliere bedrijven was voor respectievelijk 78 en 65 procent van de cao’s de ontwikkeling bekend.

Cao-loonstijging naar bedrijfstak

Cao-loonstijging naar bedrijfstak

Inflatie in afgelopen drie jaar twee keer zo hoog als loonstijging

Aan het eind van het derde kwartaal van 2013 waren de consumentenprijzen 8,1 procent hoger dan drie jaar eerder. De cao-lonen stegen in die periode met 3,9 procent. Werknemers in het onderwijs leverden het meeste in: zij zagen hun cao-loon niet toenemen. Werknemers in de bedrijfstak vervoer en communicatie en in de zorg waren relatief het beste af. In drie jaar tijd nam hun loon met respectievelijk 5,4 en 5,2 procent toe. Ook hun cao-loon houdt de inflatie echter niet bij.

Cao-loonstijging en inflatie; periode 3e kwartaal 2010-3e kwartaal 2013

Cao-loonstijging en inflatie; periode 3e kwartaal 2010-3e kwartaal 2013

Monique Hartog en Dick ter Steege

Bron: StatLine, Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers (2000=100)