Krijgen mannen en vrouwen gelijk loon voor gelijk werk?

werkende jonge vrouwen
© Hollandse Hoogte
Er bestaan beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen, maar de verschillen zijn voor een belangrijk deel verklaarbaar uit kenmerken als opleidingsniveau, beroepsniveau, het hebben van deeltijd- of voltijdwerk en werkervaring. Bovendien worden de verschillen kleiner, onder meer door een stijgend opleidingsniveau van vrouwen. Zo verdienen jonge vrouwen meer dan jonge mannen. Dat blijkt uit het CBS onderzoek ‘Gelijk loon voor gelijk werk?’, waarin beloningsverschillen zijn gecorrigeerd voor een twintigtal relevante kenmerken. Of de verschillen die resteren na deze correctie te maken hebben met seksediscriminatie of andere oorzaken kan met dit onderzoek niet worden vastgesteld.

Rekening houdend met de twintig achtergrondkenmerken verdienden vrouwen bij de overheid in 2008 nog 7 procent minder dan mannen. In 2014 was dit gedaald tot 5 procent. In het bedrijfsleven daalde het verschil in deze periode van 9 naar 7 procent.
 

Verschil gemiddeld uurloon vrouwen t.o.v. mannen, gecorrigeerd
 20082014
bedrijfsleven-9-7
overheid-7-5

Zonder rekening te houden met de verschillende achtergrondkenmerken laten de cijfers een zelfde trend zien, al zijn de loonverschillen groter. In 2008 verdienden vrouwen bij de overheid nog 16 procent minder dan mannen, in 2014 was dit 10 procent. In het bedrijfsleven is het verschil in deze periode gedaald van 22 naar 20 procent.

Uurloon hoger bij overheid

Om het verschil in beloning te bepalen, zonder naar de samenhang met de diverse achtergrondkenmerken te kijken, wordt het gemiddelde bruto-uurloon gebruikt. Dit verschilt voor beide sectoren. De gemiddelde lonen voor mannen en vrouwen zijn hoger bij de overheid (26 euro voor mannen en 24 euro voor vrouwen) dan in het bedrijfsleven (21 en respectievelijk 17 euro).

Jonge vrouwen verdienen meer

Zonder rekening te houden met achtergrondkenmerken verdienen jonge vrouwen gemiddeld meer dan hun mannelijke collega’s in dezelfde leeftijd. Bij oudere werknemers is het andersom.
Bij de overheid ligt de leeftijd waarop mannen meer verdienen dan vrouwen hoger dan in het bedrijfsleven. In 2014 verdienden vrouwen bij de overheid vanaf 36 jaar minder dan hun mannelijke leeftijdsgenoten. In het bedrijfsleven lag het omslagpunt bij 30 jaar.

Dat jonge vrouwen een hoger uurloon hebben dan jonge mannen hangt voor een groot deel samen met het feit dat jonge vrouwen gemiddeld hoger opgeleid zijn dan jonge mannen. Bij oudere werknemers (vanaf 45 jaar) is het opleidingsniveau onder mannen hoger dan onder vrouwen en gaan bovendien factoren als werkervaring en beroepsniveau een grotere rol spelen. Qua aantallen en salarissen domineert de oudere groep nog altijd de totale werknemerspopulatie.

Inhaalslag vrouwen

Over alle leeftijden heen lijken vrouwen bij de overheid bezig te zijn met een inhaalslag. In 2008 verdiende een 50-jarige vrouw daar gemiddeld nog 20 procent minder dan een mannelijke collega van vijftig jaar. In 2014 was dit loonverschil gedaald tot 13 procent. Een dergelijke inhaalslag geldt in mindere mate ook voor vrouwen in het bedrijfsleven. Daar daalde het verschil in deze periode van 30 naar 27 procent.

Verschil gemiddeld uurloon van vrouwen t.o.v. mannen naar leeftijd in 2014
 OverheidBedrijfsleven
20163
2135
22112
23155
24113
25105
2691
2752
2870
2992
305-4
313-3
321-3
334-5
34-3-8
352-10
36-7-12
37-1-12
38-2-14
39-4-13
400-17
41-5-18
42-8-22
43-7-23
44-6-21
45-7-24
46-15-26
47-7-28
48-8-26
49-10-29
50-13-27
51-14-26
52-12-27
53-11-29
54-9-27
55-18-28
56-17-32
57-12-27
58-14-28
59-14-27
60-18-28
61-20-29
62-14-27
63-20-26
64-22-25