Laagste loonstijging sinds 2005

De cao-lonen waren in het tweede kwartaal van 2010 gemiddeld 1,2 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dit is de laagste stijging sinds 2005. De lonen in de gesubsidieerde sector stegen met 1,8 procent nog het hardst, bij de particuliere bedrijven namen de lonen met 1,0 procent toe.

Ontwikkeling cao-lonen naar sector

Ontwikkeling cao-lonen naar sector

Contractuele loonkosten 1,4 procent hoger

In het tweede kwartaal van 2010 waren de contractuele loonkosten 1,4 procent hoger dan een jaar eerder. De ontwikkeling van de loonkosten loopt gelijk op met die van de cao-lonen.

In de gezondheids- en welzijnszorg was de stijging van de loonkosten met 2,7 procent het hoogst. Dat is voornamelijk toe te schrijven aan de stijging van de cao-lonen, die in het tweede kwartaal van 2010 met 2,2 procent stegen. De horeca noteerde met 2,2 procent de op een na hoogste stijging. Dat is toe te schrijven aan de loonstijging, maar ook aan de toename van de werkgeverspremie voor het sectorfonds. Hieruit wordt onder andere het eerste halfjaar van de werkloosheidsuitkeringen betaald. Bij de financiële instellingen was de stijging van de loonkosten het laagst.

Contractuele loonkostenstijging naar bedrijfstakken

Contractuele loonkostenstijging naar bedrijfstakken

Monique Hartog en Dick ter Steege

Bron: StatLine, Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers (2000=100)