Zoekresultaten

25 resultaten voor keyword:leraren
25 resultaten voor keyword:leraren

Werkzame beroepsbevolking; beroep

Werkzame beroepsbevolking Beroep, persoonskenmerken, kenmerken werkkring

Cijfers

Zorgberoepen emotioneel meest veeleisend, docenten meest betrokken in 2018

In 2018 gaven werknemers in het onderwijs het vaakst aan emotioneel betrokken te raken bij hun werk (bijna 3 op de 10). Werknemers in zorg- en welzijnsberoepen, en politie en brandweer, vonden hun...

Artikelen

Leerkrachten in het basisonderwijs

Trends in leerkrachten in het basisonderwijs naar geslacht, leeftijd, migratieachtergrond, werkdruk, ziekteverzuim

Artikelen

Een op de vijf leraren in basisonderwijs is 55 plus

De basisschoolleraar vergrijst. In 2003/’04 was 11 procent van hen 55 jaar of ouder, in 2017/’18 was dat 21 procent

Artikelen

Ruim 6 op de 10 pabo-mannen staan niet voor de klas

Mannen met lerarenopleiding basisonderwijs staan niet altijd voor de klas, maar hebben een management- of adviesfunctie.

Artikelen

Steeds meer vrouwen voor de klas in het basisonderwijs

Aandeel mannen en vrouwen in het basisonderwijs en op de lerarenopleiding basisonderwijs.

Artikelen

Managers ervaren hoogste werkdruk

Van alle werknemers geven managers het vaakst aan dat hun werkdruk hoog is. In de top tien van beroepsgroepen met de meeste werkdruk bezetten verschillende soorten managers in 2014 de plaatsen een...

Artikelen

Valkuilen en vangnetten bij het publiceren van open data

Steeds meer overheidsinformatie wordt als open data online gezet. Het delen en gemakkelijk hergebruiken van die informatie zorgt onder andere voor meer transparantie bij de overheid. Maar...

Artikelen

Summer School doceert de fijne kneepjes van steekproefonderzoek

Hoe maak je als onderzoeker een vragenlijst? En hoe maak je een steekproefontwerp? Hoe analyseer je data van complexe steekproeven? Ruim 50 deelnemers uit meer dan twintig landen buigen zich in de...

Artikelen

Wie voorspelt de economie over 2015 het beste?

Cijfers van CBS worden niet alleen door onderzoekers en beleidsmakers gebruikt. Steeds meer docenten en scholieren in het voortgezet onderwijs weten de informatie ook te vinden. Deze is speciaal voor...

Artikelen

Groningen wint ConjunctuurBekerStrijd

Leerlingen van het CSG Augustinus in Groningen hebben dit jaar de ConjunctuurBekerStrijd van het CBS gewonnen. Klas Havo-5c voorspelde de economie het beste en ontving hiervoor vandaag de 1e prijs.

Artikelen
Artikelen

Thorbecke VO uit Rotterdam wint ConjunctuurBekerStrijd

Op maandag 11 maart 2013 is op het CBS in Den Haag de prijs uitgereikt van de ConjunctuurBekerStrijd 2012/’13. Dit is een wedstrijd waarbij economieklassen in bovenbouw havo en vwo met hun docent...

Artikelen

CBS organiseert economiewedstrijd voor scholen

Het CBS organiseert in september de ConjunctuurBekerStrijd. Scholieren met economie in hun vakkenpakket voorspellen met hun docent de Nederlandse conjunctuur.

Artikelen

De Nederlandse economie 2011

In de reeks De Nederlandse economie beschrijft en analyseert het Centraal Bureau voor de Statistiek elk jaar ontwikkelingen bij ondernemingen, huishoudens en de overheid, en ten aanzien van de...

Publicaties

Aantal eerstejaars voor lerarenopleidingen sterk gedaald

Summary: De afgelopen vijf jaar is de instroom voor lerarenopleidingen in het hoger beroepsonderwijs (hbo) met ruim een vijfde afgenomen. Vooral de belangstelling voor een opleiding tot leraar...

Artikelen
Artikelen

CBS organiseert conjunctuurwedstrijd voor scholen

Het CBS organiseert in september voor de eerste keer de ConjunctuurBekerStrijd. Scholieren met economie in hun vakkenpakket voorspellen met hun docent de Nederlandse conjunctuur.

Artikelen

Vrouwen vaak verkoopster, mannen vaak vrachtwagenchauffeur

Het meest voorkomende beroep bij vrouwen was in 2009 verkoopster of winkelbediende. Bij mannen was dat vrachtwagenchauffeur.

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Nieuwsbrief Leren met het CBS, oktober 2022

Met het Leren met het CBS kunnen leraren van het basisonderwijs/primaironderwijs hun groep 7 en 8 kennis laten maken met data.

Overig

Nieuwsbrief Leren met het CBS, juli 2022

Met het Leren met het CBS kunnen leraren van het basisonderwijs/primaironderwijs hun groep 7 en 8 kennis laten maken met data.

Overig