Vrouwen vaak verkoopster, mannen vaak vrachtwagenchauffeur

Het meest voorkomende beroep bij vrouwen was in 2009 verkoopster of winkelbediende. Bij mannen was dat vrachtwagenchauffeur. Vergeleken met 1993 is het meest voorkomende beroep voor zowel mannen als vrouwen hetzelfde gebleven.

Gestegen arbeidsdeelname vrouwen leidt niet tot verschuiving in beroepen

De arbeidsdeelname van vrouwen is in de afgelopen jaren toegenomen. In 1993 hoorde 42 procent van de vrouwen tot de werkzame beroepsbevolking. Dat was in 2009 gestegen naar 60 procent. Deze ontwikkeling heeft echter nauwelijks invloed gehad op de beroepen van vrouwen. In de top 10 staan de winkelbedienden en andere verkopers zowel in 2009 als in 1993 op de eerste plaats. Ongeveer 1 op de 16 werkende vrouwen oefende in 2009 dit beroep uit. Op de tweede en derde plaats staan lerares basisonderwijs en medewerkster huishoudelijke dienst.

Top 10 beroepen bij vrouwen, 2009

Top 10 beroepen bij vrouwen, 2009

Mannen werken vaak als vrachtwagenchauffeur

Vrachtwagenchauffeurs staan in de top 10 van mannenberoepen zowel in 2009 als in 1993 op nummer 1. In 2009 was ongeveer 1 op de 33 werkende mannen vrachtwagenchauffeur. Systeemanalisten/programmeurs staan op de tweede plaats, gevolgd door mannen met als beroep  lader, losser of verhuizer

Top 10 beroepen bij mannen, 2009

Top 10 beroepen bij mannen, 2009

Nieuwkomers in de top10

Vergeleken met 1993 zijn nieuwkomers in de top 10 van vrouwenberoepen receptionisten en baliemedewerkers, en maatschappelijke of sociaalculturele werkers. In de top 10 van mannenberoepen stonden in 2009 programmeurs, acquisiteurs van zakelijke diensten en productieplanners, terwijl die in 1993 nog ontbraken.

Meer variatie in mannen- dan in vrouwenberoepen

Er bestaat meer variatie in mannenberoepen dan in vrouwenberoepen. In de 10 meest voorkomende vrouwenberoepen werkte in 2009 ruim 28 procent van alle vrouwen. In de top 10 van mannenberoepen werkte bijna 18 procent van alle mannen.

Boukje Janssen

Bron: Top tien beroepen 1993 en 2009