Steeds meer vrouwen voor de klas in het basisonderwijs

Het aandeel vrouwen dat les geeft in het basisonderwijs is sinds 2005 gestegen van 82 naar 87 procent in 2015.
Hiermee is het aandeel vrouwen onder leerkrachten in het basisonderwijs veruit het grootste van alle beroepsgroepen in het onderwijs. Deze feminisering in het basisonderwijs is geen specifiek Nederlands verschijnsel maar speelt ook in andere EU-lidstaten. De verhouding tussen het aantal uren dat vrouwen en mannen voor de klas staan, is iets minder scheef dan de verhouding tussen het aantal vrouwelijke en mannelijke leerkrachten. Dit komt doordat vrouwen vaker in deeltijd werken dan mannen. De feminisering van het basisonderwijs begint al op de opleiding tot leerkracht basisonderwijs. Binnen deze opleiding is het aandeel eerstejaars en gediplomeerde mannen beduidend kleiner dan het aandeel vrouwen. Eenmaal op de arbeidsmarkt blijkt dat mannen met een opleiding tot leerkracht basisonderwijs minder vaak werkzaam zijn in dit beroep dan vrouwen: 37 versus 57 procent.