Managers ervaren hoogste werkdruk

Van alle werknemers geven managers het vaakst aan dat hun werkdruk hoog is. In de top tien van beroepsgroepen met de meeste werkdruk bezetten verschillende soorten managers in 2014 de plaatsen een tot en met drie. Het verzuim als gevolg van werkdruk was het hoogst onder docenten. Dit meldt CBS.

Managers: veel werk in hoog tempo

De werkdruk wordt bepaald aan de hand van antwoorden die werknemers (van 15 tot 75 jaar) geven op enquêtevragen over erg snel, heel veel of extra hard werken. Managers uit de horeca, detailhandel en commerciële dienstverlening geven aan dat ze met alle drie te maken hebben, net als managers in de productie en managers op administratief en commercieel gebied. Ook algemeen directeuren, juristen, vertegenwoordigers en inkopers ervaren een bovengemiddelde werkdruk.

Uit de antwoorden van docenten komt naar voren dat ze minder vaak erg snel werken, maar wel heel veel. Zij komen als zevende voor in het rijtje van de beroepsgroepen met de hoogste werkdruk.

Top 10 beroepssegmenten met hoogste werkdruk, 2014

Docenten: het vaakst verzuim vanwege werkdruk

Een hoge werkdruk kan leiden tot burn-outklachten en verzuim. Werknemers met een hogere werkdruk hebben in de regel vaker last van dit soort klachten en zij verzuimen ook vaker. Bij ruim 6 procent van alle werknemers speelden werkdruk of werkstress een rol bij hun meest recente verzuim.

Behalve docenten verzuimden managers in de productie en de gespecialiseerde dienstverlening en juristen naar verhouding vaak vanwege werkdruk. Onder algemeen directeuren was het verzuim door werkdruk relatief laag.

Verzuim door werkdruk of werkstress bij top 10 beroepssegmenten met hoogste werkdruk, 2014

Zeven op de tien docenten vinden maatregelen voor verlichting werkdruk nodig

Docenten vinden het vaakst dat er binnen hun organisatie maatregelen nodig zijn om de werkdruk te verlichten: een op de vijf geeft aan dat dergelijke maatregelen ontbreken en de helft vindt de reeds genomen maatregelen onvoldoende. Van alle beroepsgroepen zien algemeen directeuren het minst de noodzaak om in hun organisatie (extra) maatregelen te nemen om de werkdruk te verlagen.

Maatregelen tegen werkdruk nodig bij top 10 beroepssegmenten met hoogste werkdruk, 2014

De resultaten in deze bijdrage zijn ontleend aan de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2014. De NEA wordt uitgevoerd door CBS en TNO.