Kunstzinnige vorming voor 379 000 amateurs

In 1997 volgden 379 000 personen als amateur een cursus bij een instelling voor kunstzinnige vorming. In 1989 volgden 329 000 mensen een dergelijke opleiding. Dit aantal nam toe, tot in 1993 een top werd bereikt van 390 000 leerlingen. Daarna is het aantal leerlingen gestadig verminderd.

Voor het onderwijzend personeel was er in 1997 bij de instellingen voor kunstzinnige vorming ruim 3 000 mensjaren werk. Tussen 1989 en 1997 is deze werkgelegenheid met ruim 5% verminderd. Dit brengt met zich mee, dat er per mensjaar van een onderwijsgevende meer leerlingen zijn gekomen.

Leerlingen en docenten in de kunstzinnige vorming

Leerlingen en docenten in de kunstzinnige vorming
Van de leerlingen volgt tweederde een muziekcursus. In 1997 volgden zo’n 250 000 personen een kortere of langere opleiding op dit gebied. Dansonderwijs volgden rond 30 000 leerlingen. Het aantal personen dat een cursus beeldende vorming volgt, ligt de laatste jaren rond 60 000. Leerlingen kunstzinnige vorming naar richting

Leerlingen kunstzinnige vorming naar richting
Bron: CBS, Kunstzinnige Vorming 1997