Overig creatief beroep

Voor het vaststellen van de definitie van overige creatieve beroepen is gebruik gemaakt van het onderzoek dat het CBS heeft uitgevoerd in het kader van het speerpunt Creatieve Industrie. Aan die beroepen zijn in dit onderzoek docenten van creatieve vakken toegevoegd.