Een op de vijf leraren in basisonderwijs is 55 plus

© ANP
In het schooljaar 2017/’18 was 21 procent van de basisschoolleraren 55 jaar of ouder. In 2003/’04 was dat nog 11 procent. Vooral het aantal oudere mannen is relatief groot: een op de drie bassischoolleraren is 55 jaar of ouder. Dit blijkt uit een analyse die het CBS voor WNL heeft uitgevoerd.

Het lerarenkorps van de basisschool vergrijst. In 2003/’04 was 11 procent van de basisschoolleraren 55 jaar of ouder. In 2017/’18 was dat 21 procent. Die vergrijzing is vooral groot bij de mannen: ruim een op de drie leerkrachten is 55 jaar of ouder, van de vrouwen bijna één op de zes (18 procent). Over tien jaar hebben de meesten van hen het onderwijs verlaten.

Leerkrachten basisonderwijs
   2003 (%)2017 (%)
Mannen15 tot 25 jaar2,33,6
Mannen25 tot 35 jaar16,325,0
Mannen35 tot 45 jaar18,617,9
Mannen45 tot 55 jaar41,917,9
Mannen55 jaar en ouder20,935,7
Vrouwen15 tot 25 jaar10,04,8
Vrouwen25 tot 35 jaar26,728,6
Vrouwen35 tot 45 jaar26,725,4
Vrouwen45 tot 55 jaar29,223,8
Vrouwen55 jaar en ouder7,518,3

Minder pabo-studenten

Het aantal potentiële nieuwe leerkrachten is ten opzichte van het schooljaar 2003/’04 gedaald. Zo waren er in 2003/’04 nog ruim 9,7 duizend eerstejaars hbo-studenten aan de pabo, in 2017/’18 ging het met 4,5 duizend om minder dan de helft. De laatste drie jaar neemt dit aantal overigens weer iets toe.
In de afgelopen jaren hebben de pabo-opleidingen te maken gehad met wijzigingen in de selectie-eisen. Deze wijzingen zijn bedoeld om de kwaliteit van de opleidingen te verhogen, maar hebben ook gevolgen voor de instroom van het aantal eerstejaars.

Het aantal mannen onder de pabostudenten is al jaren laag, maar met rond de 1 000 vrij constant. Het aantal vrouwelijke studenten loopt terug. In het schooljaar 2003/’04 waren er 8,3 duizend vrouwen onder de eerstejaars hbo-studenten op de pabo, in 2016/’17 nog 3,3 duizend.

Eerstejaars hbo-studenten pabo
 MannenVrouwen
2003/'0414288306
2004/'0514607955
2005/'0613107416
2006/'0714417141
2007/'0812096476
2008/'0910865813
2009/'1011445634
2010/'1110975556
2011/'1210225069
2012/'1310034438
2013/'1411054656
2014/'1511644554
2015/'168643155
2016/'17*9473390
2017/'18*11243351

Een baan buiten het basisonderwijs

Niet iedereen die een pabo-diploma heeft gehaald, komt daadwerkelijk voor de klas te staan. Van de mannen met een pabo-diploma doen 6 op de 10 iets anders dan lesgeven. Een aantal is docent in het voortgezet onderwijs (6 procent), of is manager (10 procent). Vrouwen met een pabo-diploma die niet werken als basisschoolleraar zijn vaak leidster in de kinderopvang, onderwijsassistent (9 procent) of leerkracht in het voortgezet onderwijs (4 procent).

bereopen van mensen

Minder basisschoolleerlingen

Het aantal kinderen in de basisschoolleeftijd is al afgenomen en zal in de toekomst verder dalen. Volgens de CBS Bevolkingsprognose zal het aantal kinderen van 5 tot en met 12 jaar in de komende tien jaar nog met zo’n 70 duizend afnemen. Het aantal leerkrachten loopt echter niet volkomen samen met het aantal kinderen in het basisonderwijs vanwege het grote aantal leerkrachten dat in deeltijd werkt.