Afgestudeerde leraar minder vaak meteen voor de klas

Over enkele jaren worden er lerarentekorten verwacht in het onderwijs. De laatste jaren al startten steeds minder afgestudeerde studenten aan een hbo-lerarenopleiding direct met een baan in het onderwijs. Daarnaast vertrokken er van de personen die wel in het onderwijs gaan werken, steeds meer na korte tijd.

Terug op niveau van 2000

Van de studenten die in studiejaar 2004/’05 hun diploma aan een hbo-lerarenopleiding haalden, werkte 72 procent direct na afstuderen in het onderwijs. Na een eerdere stijging tot 82 procent voor de afgestudeerden uit 2001/’02, was het percentage daarmee weer terug op het niveau van de afgestudeerden uit 1999/’00.

Afgestudeerde hbo-leraren met een baan in het onderwijs direct na afstuderen

Afgestudeerde hbo-leraren met een baan in het onderwijs direct na afstuderen

Ook steeds meer uitstroom

Van de afgestudeerde leraren die direct na de studie wel in het onderwijs werkzaam waren, haakten er de laatste jaren steeds meer af. Het percentage dat na één jaar stopte met een baan in het onderwijs is opgelopen van 4 voor de afgestudeerden uit 2000/’01 naar 8 voor de afgestudeerden in 2003/’04. Ook het percentage dat na het tweede jaar stopte, blijft toenemen. Na vijf jaar was 9 procent van de afgestudeerden uit 1999/’00 niet meer werkzaam in het onderwijs.

Afgestudeerde hbo-leraren met een baan in het onderwijs

Afgestudeerde hbo-leraren met een baan in het onderwijs

Een op de tien alsnog voor de klas

Van de afgestudeerden uit de richting onderwijs die niet meteen voor de klas gingen staan, ging ruim één op de tien een jaar na afstuderen alsnog het onderwijs in. Dit  percentage is over de jaren ongeveer gelijk gebleven. Ongeveer 30 procent van deze groep volgde eerst nog een vervolgopleiding in het tussenliggende jaar.
Ruim 4 duizend hbo-leraren die in 1999/’00 afstudeerden, begonnen direct in het onderwijs te werken. Vanuit andere hbo-afstudeerrichtingen in 1999/’00 gingen toch ook nog zo’n 500 mensen direct na afloop van de studie werken in het onderwijs. Vijf jaar na het einde van de studie was dat aantal toegenomen tot ruim 1200.

Werkzaam in het onderwijs vanuit andere hbo- studierichting, afgestudeerden 1999/’00

Werkzaam in het onderwijs vanuit andere hbo- studierichting, afgestudeerden 1999/’00

Andrea Annema en Kasper van der Heide

Bron: StatLine, HO; arbeidsmarktpositie afgestudeerden