Zoekresultaten

107 resultaten voor keyword:legacy-CBS-BT
107 resultaten voor keyword:legacy-CBS-BT

Pagina 1 van 5

Basisregistratie Personen

De Basisregistratie Personen vormt de basis voor de bevolkingsstatistieken van Nederland.

Artikelen

Prognose ‘16-‘40: woningbouwveronderstellingen

Op welke manier worden woningbouwveronderstellingen meegenomen in de regionale prognose

Artikelen

Levensverwachting en doodsoorzaak Surinamers

verschillen in levensverwachting en doodsoorzaken tussen verschillende etnische groepen Surinamers in Nederland

Artikelen

Regionale verschillen vruchtbaarheid

Welke factoren leiden tot regionale verschillen in de vruchtbaarheid?

Artikelen

Ervaren spanningen in de samenleving

Achtergrondartikel in Bevolkinsgtrends over “Gerapporteerde spanningen in de samenleving en eigen ervaringen daarmee”

Artikelen

De levensverwachting meet de sterfte

De periode-levensverwachting als maat voor de sterfte, de cohort-levensverwachting als maat voor de levensduur.

Artikelen

Haalbaarheidsstudie Gewoonlijk Verblijvende Bevolking

In dit artikel wordt een schatting gegeven van de gewoonlijk in Nederland verblijvende bevolking.

Artikelen

Nederlanders en hun auto

De Nederlandse bevolking heeft meer auto’s en legt meer kilometers af dan tien jaar geleden.

Artikelen

Perspectief op het Nederlanderschap

De relatie tussen het hebben van betaald werk en de snelheid van naturalisatie voor verschillende migrantengroepen.

Artikelen

Kernprognose 2016–2060

De verwachte ontwikkeling van de Nederlandse bevolking tussen 2016 en 2060

Artikelen

Het sociaal kapitaal in Europese regio’s

Verschillen de Europese landen in de mate van sociaal kapitaal?

Artikelen

PBL/CBS Regionale prognose 2016-2040

De Regionale prognose geeft een beeld van de ontwikkeling van bevolking en huishoudens per gemeente.

Artikelen

Welzijn van jongeren: geluk en tevredenheid met het leven onder jongeren van 12 tot 25 jaar

De meeste mensen in Nederland zijn gelukkig en tevreden met het leven dat zij leiden.

Artikelen

Ontwikkelingen in ervaren nationale problemen, 2010-2014

Wat vonden Nederlanders in 2010 en 2014 de belangrijkste problemen in ons land?

Artikelen

Huishoudensprognose: jongeren en ouderen langer thuis

Huishoudensprognose CBS: het aantal huishoudens neemt toe van de huidige 7,7 miljoen tot 8,6 miljoen in 2060.

Artikelen

Bevolkingstrends: Astma en COPD in beeld

Mensen met astma of COPD voelen zich minder gezond en kampen vaak met andere chronische aandoeningen.

Artikelen

Het donorregister, wie doet mee en wie niet?

Iedereen die in Nederland woont en 12 jaar of ouder is, kan zich laten registreren in het donorregister. Hiermee wordt diens besluit met betrekking tot orgaan- en weefseldonatie vastgelegd voor...

Artikelen

Migranten, vreemdelingen en vluchtelingen: begrippen op het terrein van asiel en buitenlandse migratie

De gebruikte terminologie in de berichtgeving over migranten is niet altijd even duidelijk en consequent. Regelmatig verschijnen er berichten over asielzoekers, migranten, vreemdelingen,...

Artikelen

Meningen over de eigen bijdrage aan de gezondheidszorg

In dit artikel wordt nagegaan hoe de Nederlandse bevolking denkt over de eigen bijdrage voor een aantal zorgkosten. De resultaten laten zien dat veel mensen voorstander zijn van een eigen bijdrage...

Artikelen

Drinken, roken, bewegen en overgewicht en de onderwijsloopbaan

Experimenteren met roken, alcohol en drugs hoort bij de overgang van jeugd naar volwassenheid. Daarnaast is onvoldoende lichaamsbeweging en overgewicht een toenemend probleem bij Nederlandse...

Artikelen

Trends in doodsoorzaken

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2010

Artikelen

Nederland overzee

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2010

Artikelen

Top-25 grootste gemeenten, 2000 en 2010

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2010

Artikelen

CBS-directeur promoot de huishoudschool

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2010. In 1913 wijdde CBS-directeur Henri Methorst een onderzoek aan het probleem van de arbeidersvoeding. Arbeiders aten te eenzijdig: teveel aardappelstamppotten, te...

Artikelen
Artikelen