Prognose ‘16-‘40: woningbouwveronderstellingen

Paper cover oranje
In september 2016 is voor de zesde keer de PBL/CBS Regionale bevolkings- en huishoudensprognose uitgebracht. In deze prognose spelen veronderstellingen over de woningbouw een belangrijke rol. In dit artikel wordt ingegaan op de totstandkoming van de woningbouwveronderstellingen.
Uit de analyse blijkt dat de woningbouw een belangrijke rol speelt bij de ontwikkeling van de bevolking en het aantal huishoudens op regionaal niveau. Dat geldt in het bijzonder voor gemeenten in gebieden waar sprake is van een gespannen woningmarkt. Hiermee dient rekening te worden gehouden in de prognose; het is niet voldoende om de huishoudensgroei te bekijken op basis van demografische componenten alleen.