Het sociaal kapitaal in Europese regio’s

Nederland scoort hoog in Europees verband op zowel meedoen met als vertrouwen hebben in de samenleving.
Het artikel gaat in op sociaal kapitaal in Europees verband. Met sociaal kapitaal wordt het participeren aan en vertrouwen hebben in de samenleving bedoeld. Zowel een groot aantal Europese landen als diverse regio’s binnen die landen worden met elkaar vergeleken. Om de mate van sociaal kapitaal te bepalen, is gebruik gemaakt van de indeling die is gehanteerd bij de European Social Survey, een grootschalig, internationaal onderzoek naar de leefsituatie van de inwoners.