Nederlanders en hun auto

De Nederlandse bevolking heeft meer auto’s en legt meer kilometers af dan tien jaar geleden. Het is drukker op de weg geworden. In hoeverre draagt de veranderde samenstelling van de bevolking hieraan bij?
Tussen de onderscheiden leeftijdsgroepen bestaan aanzienlijke verschillen in autogebruik en autobezit. Zo is de huidige generatie ouderen mobieler dan voorgaande generaties. In hoeverre is hun mobiliteitspatroon de afgelopen tien jaar veranderd? Is hun bijdrage in de automobiliteit groter geworden? En hoe zit dit bij andere leeftijdsgroepen?