Kernprognose 2016–2060

De Kernprognose 2016–2060 beschrijft de verwachte ontwikkeling van de Nederlandse bevolking tussen 2016 en 2060. Deze prognose is een tweede update van de Bevolkingsprognose 2014–2060, die in december 2014 werd gepubliceerd. De eerste update, de Kernprognose 2015-2060, werd eind 2015 uitgebracht. In de Kernprognoses zijn de veronderstellingen voor kindertal, migratie en sterfte geactualiseerd. De bijstellingen in de nieuwe Kernprognose worden in dit artikel besproken, waarbij wordt vergeleken met de prognoses uit 2014 en 2015.

Begin 2020 wordt een bevolkingsomvang van 17,3 miljoen voorzien, 94 duizend personen meer dan volgens de Bevolkingsprognose 2014-2060. Tot 2045 loopt het verschil tussen de prognoses op tot 136 duizend inwoners om daarna weer af te nemen tot 100 duizend in 2060. In 2060 voorziet de Kernprognose 18,2 miljoen inwoners.

Hoewel er, vergeleken met de Kernprognose uit 2015, voor de komende jaren minder asielmigranten worden verwacht, ligt het inwonertal volgens de nieuwe Kernprognose toch dicht bij dat volgens de prognose uit 2015. Dit komt doordat er voor de korte termijn meer immigranten worden voorzien die geen asielzoeker zijn en minder emigranten.