Ontwikkelingen in ervaren nationale problemen, 2010-2014

Wat vindt u op dit moment de belangrijkste problemen in ons land?
Deze vraag staat centraal in het onderzoek Belevingen, waarin de antwoorden in zestien hoofdproblemen zijn gegroepeerd. Daaruit blijkt dat tussen 2010 en 2014 forse verschuivingen zijn opgetreden in de prioriteitenlijst van landelijke problemen die de volwassen bevolking heeft opgesteld. Werd in 2010 criminaliteit nog het meest genoemd, in 2014 is dat gezondheidszorg. Er bestaan bovendien aanzienlijke verschillen tussen bevolkingsgroepen in de problemen die ze als urgent ervaren, waarbij vooral het opleidingsniveau onderscheidend is.