Basisregistratie Personen

© Hollandse Hoogte
In Nederland worden de bevolkingsstatistieken samengesteld op basis van de gedigitaliseerde bevolkingsadministratie van de gemeenten, de zogenaamde Basisregistratie Personen. Deze administratie bevat persoonsgegevens van inwoners van Nederland (ingezetenen) en van personen die Nederland hebben verlaten (niet-ingezetenen). Aan het begin van elk kalenderjaar verzamelt het CBS een selectie van gegevens van elke geregistreerde persoon. Daarnaast wordt het CBS direct geïnformeerd middels een elektronisch bericht wanneer een persoon een demografische gebeurtenis meemaakt, zoals een huwelijk, een echtscheiding of een verhuizing.
In dit artikel wordt de Basisregistratie Personen (de gemeentelijke bevolkingsadministratie) beschreven en de manier waarop het CBS data verzameld op basis van dit register. Sinds begin 2014 worden niet alleen inwoners van Nederland geregistreerd maar ook personen die Nederland inmiddels hebben verlaten. Hert artikel geeft een overzicht van de beschikbare persoonskenmerken. Omdat het om een omvangrijk register van persoonsgegevens gaat, is de toegang tot de Basisregistratie Personen strikt beveiligd. Alleen organisaties met een publieke of maatschappelijk taak kunnen gegevens uit de Basisregistratie Personen krijgen. Hiervoor is toestemming van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vereist.