Welzijn van jongeren: geluk en tevredenheid met het leven onder jongeren van 12 tot 25 jaar

Erratum:

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, zijn er toch achteraf twee onvolkomenheden geconstateerd in het artikel. Dit komt doordat het cijfer 8,4 voor geluk incorrect is, dit moet 7,9 zijn. Onze excuses hiervoor.

Op blz. 2 staat:
‘Wel geven ze hun geluk met een 8,4 een iets hoger cijfer dan hun tevredenheid (7,9)’… ‘Zowel autochtone als allochtone jongeren geven gemiddeld ruim een 8 voor de mate waarin zij gelukkig zijn.’
Dit moet zijn: ‘Ze geven hun geluk en hun tevredenheid een even hoog cijfer (7,9).’ … ‘Zowel autochtone als allochtone jongeren geven gemiddeld een 8 voor de mate waarin zij gelukkig zijn.’

Op blz. 6 staat:
‘Jongeren geven met gemiddeld een 8,4 wel een iets hoger cijfer voor geluk dan voor de tevredenheid met het leven (7,9).’… ‘Zowel autochtone als allochtone jongeren geven gemiddeld ruim een 8 voor de mate waarin zij gelukkig zijn.’
Dit moet zijn: ‘Jongeren geven gemiddeld een even hoog cijfer voor geluk als voor de tevredenheid met het leven (7,9).’ … ‘Zowel autochtone als allochtone jongeren geven gemiddeld een 8 voor de mate waarin zij gelukkig zijn.’
De meeste mensen in Nederland zijn gelukkig en tevreden met het leven dat zij leiden. Nederland doet het wat dat betreft beter dan de landen om ons heen. Maar hoe voelen jongeren zich?
Jongeren zijn over het algemeen gelukkig en tevreden met hun leven. Van de 12- tot 25-jarigen geeft 90 procent aan gelukkig te zijn, 89 procent zegt tevreden te zijn met het leven dat men leidt. Slechts 2 procent is ongelukkig of ontevreden. In Belevingen 2015 heeft CBS voor het eerst uitgebreid onderzoek gedaan naar verschillende aspecten van welzijn onder jongeren van 12 tot 25 jaar.