Welzijn van jongeren: geluk en tevredenheid met het leven onder jongeren van 12 tot 25 jaar

12-8-2016 02:00
De meeste mensen in Nederland zijn gelukkig en tevreden met het leven dat zij leiden. Nederland doet het wat dat betreft beter dan de landen om ons heen. Maar hoe voelen jongeren zich?
Jongeren zijn over het algemeen gelukkig en tevreden met hun leven. Van de 12- tot 25-jarigen geeft 90 procent aan gelukkig te zijn, 89 procent zegt tevreden te zijn met het leven dat men leidt. Slechts 2 procent is ongelukkig of ontevreden. In Belevingen 2015 heeft CBS voor het eerst uitgebreid onderzoek gedaan naar verschillende aspecten van welzijn onder jongeren van 12 tot 25 jaar.


Downloads