Regionale verschillen vruchtbaarheid

In september 2016 is voor de zesde keer de PBL/CBS Regionale bevolkings- en huishoudensprognose uitgebracht. Voor de vruchtbaarheidsveronderstellingen van deze prognose is een analyse uitgevoerd van gemeentelijke verschillen in de vruchtbaarheid.
Uit deze analyse blijkt dat demografische, culturele, sociaaleconomische variabelen en zaken die samenhangen met de woningmarkt een belangrijke rol spelen bij de verklaring van gemeentelijke verschillen in de vruchtbaarheid. Daarnaast zijn regionale variabelen gebruikt voor een aanvullende verklaring van gemeentelijke verschillen. Met deze variabelen tezamen kan driekwart van de gemeentelijke variatie in de vruchtbaarheid worden verklaard.