Bevolkingstrends: Astma en COPD in beeld

In dit artikel geeft CBS een beeld van het vóórkomen van astma en COPD, het verband tussen astma en COPD, de relatie met andere gezondheidskenmerken en leefstijl, en het zorggebruik van mensen met deze aandoeningen, voor zover bekend in de statistieken van CBS. Ten slotte wordt ingegaan op astma en COPD als doodsoorzaak.
Astma en COPD zijn chronische longziekten die een behoorlijke invloed op de gezondheid en de kwaliteit van leven hebben. Bijna 6 procent van de bevolking rapporteert aan astma te leiden en bijna 5 procent aan COPD. Mensen met astma of COPD voelen zich minder gezond, hebben vaker psychische klachten en kampen vaak met andere chronische aandoeningen. Ook zijn er verschillen in leefstijlfactoren bij mensen met astma of COPD en mensen zonder deze aandoeningen. Een bezoek aan de huisarts of specialist en gebruik van medicatie komt vaak voor bij patiënten met deze chronische longaandoeningen.