Haalbaarheidsstudie Gewoonlijk Verblijvende Bevolking

paper cover oranje
In dit artikel wordt een schatting gegeven van de gewoonlijk in Nederland verblijvende bevolking.

In een verordening van de Europese Unie is bepaald dat alle EU-lidstaten een haalbaarheidsstudie uitvoeren naar de mogelijkheid het inwonertal te baseren op het begrip ‘gewoonlijk verblijvende bevolking’. Daarmee zou Nederland op 1 januari 2013 een aantal van 16 919,5 duizend inwoners hebben, 140 duizend méér dan het officiële door het  CBS gepubliceerde inwonertal gebaseerd op gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP). 

Naar schatting waren er 174 duizend personen die niet als ingezetene (inwoner) in de BRP waren geregistreerd. Daarbij kan worden gedacht aan illegalen of aan buitenlandse werknemers met een dienstverband van minder dan vier maanden. Daarentegen waren er circa 34 duizend personen die ten onrechte (nog) als inwoner waren ingeschreven, zoals emigranten die hun vertrek uit Nederland niet aan de gemeente hebben doorgegeven. Alle genoemde aantallen zijn gebaseerd op schattingen en zijn behept met een onzekerheidsmarge.