PBL/CBS Regionale prognose 2016-2040

De Regionale bevolkings- en huishoudensprognose van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) geeft een beeld van de ontwikkeling van de Nederlandse bevolking per gemeente naar leeftijd en geslacht.
Ook schetst het de toekomstige ontwikkeling van het aantal huishoudens naar type. Daarnaast omvat de prognose de componenten van de bevolkingsgroei (geboorte, sterfte, buitenlandse en binnenlandse migratie) en overgangen tussen huishoudensposities. Veronderstellingen over de netto groei van de woningvoorraad vormen daarnaast een belangrijke ingrediënt van de prognose. De nieuwe regionale prognose beschrijft de periode 2017-2040.