Zoekresultaten

31 resultaten voor keyword:integratie
31 resultaten voor keyword:integratie

Pagina 1 van 2

Steeds meer statushouders hebben betaald werk

Het aantal statushouders met betaald werk is in 2022 toegenomen, vergeleken met het jaar ervoor. Van de statushouders die in 2014 een verblijfsvergunning kregen, had 45 procent medio 2022 een baan.

Artikelen

Gemeentelijke benchmark inburgeringsplichtigen, 2018-2022

Gemeentelijke benchmark inburgeringsplichtigen op basis van registergegevens van personen die in de periode 2014-2021 inburgeringsplichtig zijn geworden.

Cijfers

Aflevering 12: Hoe staat het met de integratie?

In de twaalfde aflevering gaat Liesbeth Staats in gesprek met CBS-onderzoeker, hoogleraar en migratiedeskundige Ruben van Gaalen. Een gesprek over COVID-19, arbeidsmigratie, vluchtelingen en...

Artikelen

Mensen met herkomst buiten Nederland wonen relatief vaak in grote steden

In grote steden wonen naar verhouding veel mensen met een buitenlandse herkomst. Van alle mensen met een Surinaamse of Marokkaanse herkomst woont iets minder dan de helft in één van de vier grote...

Artikelen

Helft alleenstaande minderjarige vluchtelingen wordt herenigd met familie

Familieleden van alleenstaande minderjarige vluchtelingen komen vaker naar Nederland dan familie van andere asielzoekers. Voor 51 procent van de minderjarigen die in 2015 alleen naar Nederland kwam,...

Artikelen

Werkloosheid migranten ook na coronajaar gestegen

De werkloosheid onder migranten is in 2021 verder toegenomen. Bij de in Nederland geboren beroepsbevolking nam deze juist weer af, na een stijging in het coronajaar 2020.

Artikelen

Nederlands-Turkse en -Marokkaanse vrouwen stromen vaker op na vmbo-g/t

Op 28-jarige leeftijd blijkt dat vrouwen vaker zijn opgestroomd vanuit vmbo-g/t dan mannen (39 procent tegen 36 procent). Dit verschil tussen vrouwen en mannen is bij de Nederlands-Marokkaanse en...

Artikelen

Rapportage Integratie en Samenleven 2022

CBS-publicatie met cijfers over integratie van mensen van verschillende herkomstgroepen op gebied van bevolking, wonen, onderwijs, sociaaleconomische positie, criminaliteit, gezondheid, sociale en...

Publicaties

Gemeentelijke benchmark inburgeringsplichtigen, 2018-2021

Gemeentelijke benchmark inburgeringsplichtigen op basis van registergegevens van personen die in de periode 2014-2021 inburgeringsplichtig zijn geworden.

Cijfers

Kernindicatoren Integratie 2022

Kerncijfers over integratie van personen met een buiten-Nederlandse herkomst. Aandacht voor arbeid, onderwijs, gezondheid, huwen, inkomen, criminaliteit en sociale samenhang.

Cijfers

Tabellen re-integratievoorzieningen, 1ste kwartaal 2022

Cijfers over (personen met) re-integratievoorzieningen uit de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG).

Cijfers

Dashboard Arbeidsmigratie niet-EU/EFTA

Dashboard met cijfers op gebied van arbeidsmigratie van personen met een nationaliteit van landen buiten de EU/EFTA. Aandacht voor migratiemotief, migratieregeling, naturalisatie, nationaliteit,...

Cijfers

Asiel en integratie 2022 – Cohortonderzoek asielzoekers en statushouders

Jaarlijks onderzoek op registerdata naar de opvang en integratie van asielmigranten die vanaf 2014 naar Nederland zijn gekomen, 2014-2021

Publicaties

Gemeentelijke benchmark statushouders, 2018-helft 2021

Gemeentelijke benchmark statushouders op basis van registergegevens van statushouders die in de periode 2014-eerste helft 2021 een verblijfsvergunning asiel hebben gekregen.

Cijfers

Gemeentelijke benchmark statushouders, 2020

Gemeentelijke benchmark statushouders op basis van registergegevens van statushouders die in de periode 2014-2020 een verblijfsvergunning asiel hebben gekregen.

Cijfers

Kernindicatoren Integratie 2021

Kerncijfers over integratie van personen met een migratieachtergrond. Aandacht voor arbeid, onderwijs, gezondheid, trouwen, inkomen, criminaliteit en sociale samenhang.

Cijfers

Asiel en integratie 2021 – Cohortonderzoek asielzoekers en statushouders

Jaarlijks onderzoek op registerdata naar de opvang en integratie van asielmigranten die vanaf 2014 naar Nederland zijn gekomen, 2014-2020

Publicaties

CBS afwegingskader migratie- en integratiestatistieken

Het CBS heeft de afwegingskaders m.b.t. migratie- en integratiestatistieken, in overleg met externe experts, tegen het licht gehouden. Het richt zich op de relevantie van uitsplitsing naar...

Publicaties

Gemeentelijke benchmark statushouders, 2020

Gemeentelijke benchmark statushouders op basis van registergegevens van statushouders die in de periode 2014-2020 een verblijfsvergunning asiel hebben gekregen.

Cijfers

Gemeentelijke benchmark statushouders, 2018-2019

Gemeentelijke benchmark statushouders op basis van registergegevens van statushouders die in de periode 2014-2019 een verblijfsvergunning asiel hebben gekregen.

Cijfers

Jaarrapport Integratie 2020

Stand van zaken integratie in Nederland: waarin verschillen mensen met een (tweede generatie) migratieachtergrond van mensen met een Nederlandse achtergrond en op welke gebieden zijn de verschillen...

Publicaties

Jaarrapport Integratie: verschillen in onderwijs en op arbeidsmarkt kleiner

De afgelopen jaren is de arbeidsparticipatie van mensen met een migratieachtergrond sterker gestegen en de bijstandsafhankelijkheid sterker gedaald, dan die van mensen met een Nederlandse achtergrond.

Artikelen

Personen met ouders van tweede generatie, 1 januari 2020

Personen tot 50 jaar met ouder(s) met een tweede generatie migratieachtergrond, naast overige personen met een Nederlandse achtergrond, naar leeftijd van de persoon en achtergrond van de ouders, 1...

Cijfers

Dashboard kernindicatoren integratie 2020

Interactief dashboard waarin de ontwikkelingen voor de kernindicatoren integratie te volgen zijn.

Cijfers

Kernindicatoren Integratie 2020

Kerncijfers over integratie van personen met een migratieachtergrond. Aandacht voor arbeid, onderwijs, gezondheid, trouwen, inkomen, criminaliteit en sociale samenhang.

Cijfers