Nederlands-Turkse en -Marokkaanse vrouwen stromen vaker op na vmbo-g/t

Beroepskeuze-evenement voor vmbo- en mbo-jongeren
© Hollandse Hoogte / Peter Hilz
Op 28-jarige leeftijd heeft een deel van de leerlingen die op 15-jarige leeftijd vmbo-gemengde/theoretische leerweg (vmbo-g/t) deden een opleiding afgerond op een hoger niveau dan verwacht; ze zijn ‘opgestroomd’ in hun schoolloopbaan. Vrouwen stroomden vaker op dan mannen. Bij de Nederlands-Turkse en de Nederlands-Marokkaanse tweede generatie was dit verschil tussen vrouwen en mannen groter dan gemiddeld. Dit meldt het CBS in de Rapportage Integratie en Samenleven 2022.

Van alle mensen die in Nederland zijn geboren tussen 1988 en 1991 en die in Nederland woonden op 15-jarige en 28-jarige leeftijd is gekeken hoe hun schoolloopbaan verliep. Dat zijn ruim 720 duizend inwoners; 16 procent is van de tweede generatie en heeft één of twee ouders die niet in Nederland zijn geboren. Het onderwijsniveau op 15-jarige leeftijd werd vergeleken met het hoogst behaalde onderwijsniveau op 28-jarige leeftijd. Deze schoolloopbaan werd vervolgens ingedeeld als afstroom (diploma op lager niveau), op niveau, opstroom (diploma boven niveau) of geen startkwalificatie (niet minimaal een havo-, vwo- of mbo-2-diploma).

In Nederland geborenGeen startkwalificatie (%)Afstroom (%)Op niveau (%)Opstroom (%)
Mannen
Totaal1164736
Turkije1654633
Marokko2244133
Vrouwen
Totaal835039
Turkije824743
Marokko824445
1) Schoolloopbaan van mensen geboren in Nederland in 1988 tot en met 1991

Vrouwen stromen vaker op dan mannen

Op 15-jarige leeftijd zat ruim een kwart van de leerlingen in de onderzochte groep op het vmbo-g/t. Vanuit vmbo-g/t wordt het afronden van havo, vwo, hbo of universiteit gezien als opstroom. Een afgeronde mbo-3- of mbo-4-opleiding is op niveau en een mbo-2-diploma is lager dan verwacht en daarmee afstroom. Op 28-jarige leeftijd blijkt dat vrouwen vaker zijn opgestroomd vanuit vmbo-g/t dan mannen (39 procent tegen 36 procent). Dit verschil tussen vrouwen en mannen is bij de Nederlands-Marokkaanse en Nederlands-Turkse tweede generatie groter dan gemiddeld. Van de Nederlands-Marokkaanse tweede generatie stroomde 45 procent van de vrouwen en 33 procent van de mannen op. Bij de Nederlands-Turkse tweede generatie ging het om 43 procent van de vrouwen en 33 procent van de mannen. Vrouwen stroomden ook bij andere schoolniveaus vaker op dan mannen. Dit verschil was telkens het grootst bij de Nederlands-Marokkaanse en Nederlands-Turkse tweede generatie.  

Mannen minder vaak een startkwalificatie

Op 28-jarige leeftijd hebben mannen vaker geen startkwalificatie vanuit vmbo-g/t dan vrouwen (11 procent tegen 8 procent). Bij de Nederlands-Marokkaanse en Nederlands-Turkse tweede generatie is dit verschil tussen mannen en vrouwen groter. Van de Nederlands-Marokkaanse mannen had 22 procent geen startkwalificatie tegen 8 procent van de vrouwen. Bij de Nederlands-Turkse tweede generatie ging het om 16 procent van de mannen tegen 8 procent van de vrouwen zonder startkwalificatie. Ook bij de andere schoolniveaus haalden mannen minder vaak een startkwalificatie dan vrouwen en was het verschil tussen mannen en vrouwen bij de Nederlands-Marokkaanse en Nederlands-Turkse tweede generatie het grootst.

Van de 28-jarige mannen was 6 procent afgestroomd; zij haalden een diploma op een lager niveau dan verwacht. Bij Nederlands-Marokkaanse en Nederlands-Turkse mannen lag dat aandeel iets lager. Vrouwen stroomden iets minder vaak af. In totaal was 3 procent van de 28-jarige vrouwen afgestroomd in hun schoolloopbaan. Bij vrouwen met een Nederlands-Marokkaanse en Nederlands-Turkse herkomst stroomde 2 procent af.