Gemeentelijke benchmark statushouders, 2018-2019

Gemeentelijke benchmark statushouders op basis van registergegevens van statushouders die in de periode 2014-2019 een verblijfsvergunning asiel hebben gekregen.

Divosa heeft een benchmarktool opgezet voor het monitoren van statushouders op gemeentelijk niveau. In het kader van deze gemeentelijke benchmark heeft Divosa het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gevraagd om, op basis van beschikbare registerinformatie, 36 indicatoren te berekenen over statushouders in de gemeente. De indicatoren bevatten informatie over samenstelling van het cohort, opvang, vestiging, gezinshereniging, huishoudenspositie, inburgering, onderwijsdeelname, werk en inkomen en jeugdzorg van statushouders. De cijfers worden in deze tabellenset als een serie filtertabellen gepresenteerd.

Bekostigd door: Divosa