Aflevering 12: Hoe staat het met de integratie?

In deze twaalfde aflevering van Cijfers voor iedereen gaat Liesbeth Staats in gesprek met hoogleraar Ruben van Gaalen over bevolkingsgroei, migratie en de gevolgen voor integratie. Onlangs heeft het CBS het Rapport Integratie en Samenleven gepubliceerd over de stand van de integratie. Met opvallende bevindingen, zoals het effect van COVID-19 op integratie. En er is voor het eerst gewerkt met een nieuwe indeling, waarbij de begrippen westers niet-westers zijn verdwenen. Een gesprek over vluchtelingen, arbeidsmigranten en de stand van de integratie.

Podcast Cijfers voor iedereen

Cijfers voor iedereen is een serie podcasts waarin het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een actueel thema belicht met de deskundigheid van zijn experts. Liesbeth Staats, journalist en programmamaker, bevraagt onze statistici elke maand over de cijfers achter het maatschappelijk debat. Ons doel is het maatschappelijk debat laden met feiten, cijfers en duiding om zo desinformatie te voorkomen. Immers: voor wat feitelijk gebeurt.