Gemeentelijke benchmark inburgeringsplichtigen, 2018-2022

Gemeentelijke benchmark inburgeringsplichtigen op basis van registergegevens van personen die in de periode 2014-2021 inburgeringsplichtig zijn geworden.

Divosa Benchmarkorganisatie/Stimulansz heeft een benchmarktool opgezet voor het monitoren van statushouders en inburgeringsplichtigen op gemeentelijk niveau. In het kader van deze gemeentelijke benchmark heeft Divosa Benchmarkorganisatie /Stimulansz het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gevraagd om, op basis van beschikbare registerinformatie, 39 indicatoren te berekenen over inburgeringsplichtigen in de gemeente. De indicatoren bevatten informatie over samenstelling van het cohort, opvang, vestiging, gezinshereniging, huishoudenspositie, inburgering, onderwijsdeelname, werk, inkomen en jeugdzorg van inburgeringsplichtigen. De beschikbare informatie loopt tot en met de eerste helft van 2022. De cijfers worden in deze tabellenset als een serie filtertabellen gepresenteerd.

Bekostigd door: Divosa Benchmarkorganisatie /Stimulansz.