Gemeentelijke benchmark inburgeringsplichtigen, 2018-2021

Erratum:

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicaties zijn samengesteld, is er bij de update in de tweede helft van 2023 een onvolkomenheid geconstateerd in de eerdere publicaties. Onze excuses hiervoor.

Indicator 11 ‘Wachttijd eerste aanvragers tussen instroom COA-opvang en eerste zelfstandige vestiging in gemeente’ zou volgens de omschrijving enkel betrekking hebben op eerste aanvragers onder de statushouders. Dat zijn alle statushouders uit de onderzoekspopulatie exclusief gezinsherenigers en nareizigers. Per abuis zijn de nareizigers ook meegenomen. Hierdoor komt het totaal aantal eerste aanvragers per gemeente hoger uit, evenals het aandeel in de categorie met de kortste wachttijd (<1 jaar). Dit komt omdat nareizigers in het algemeen sneller door de procedure kunnen, vanwege de vergunning van de referent.

In deze publicatie is dit hersteld: Gemeentelijke benchmark statushouders en inburgeringsplichtigen, 2018-2022. De fout is niet hersteld in de eerdere publicaties, aangezien in de nieuwe publicatie van begin 2024 de gehele onderzoeksperiode opnieuw is meegenomen, en de nieuwe cijfers daar gevonden kunnen worden. De NIET gecorrigeerde cijfers staan onderaan deze pagina. 
Gemeentelijke benchmark inburgeringsplichtigen op basis van registergegevens van personen die in de periode 2014-2021 inburgeringsplichtig zijn geworden.
Divosa Benchmarkorganisatie/Stimulansz heeft een benchmarktool opgezet voor het monitoren van statushouders en inburgeringsplichtigen op gemeentelijk niveau. In het kader van deze gemeentelijke benchmark heeft Divosa Benchmarkorganisatie /Stimulansz het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gevraagd om, op basis van beschikbare registerinformatie, 38 indicatoren te berekenen over inburgeringsplichtigen in de gemeente. De indicatoren bevatten informatie over samenstelling van het cohort, opvang, vestiging, gezinshereniging, huishoudenspositie, inburgering, onderwijsdeelname, werk, inkomen en jeugdzorg van inburgeringsplichtigen. De cijfers worden in deze tabellenset als een serie filtertabellen gepresenteerd.

Bekostigd door: Divosa Benchmarkorganisatie /Stimulansz