Helft alleenstaande minderjarige vluchtelingen wordt herenigd met familie

Jonge vluchtelingen met familie in Nederland
© Hollandse Hoogte / Marcel van den Bergh
Familieleden van alleenstaande minderjarige vluchtelingen komen vaker naar Nederland dan familie van andere asielzoekers. Voor 51 procent van de minderjarigen die in 2015 alleen naar Nederland kwam, is binnen vijf jaar familie naar Nederland overgekomen. Voor andere asielzoekers was dit 27 procent. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Asielzoekers met gezinshereniging, cohort 2015
Maanden na instroom COAAlleenstaande minderjarige vreemdelingen (%)Overige asielzoekers (%)
100
300
611
1234
181714
243219
304122
364623
424824
484925
545026
605127
665128

Tussen 2014 en 2020 stroomden ieder jaar gemiddeld 1,9 duizend zogenaamde alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s) in de opvang van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Deze groep bedraagt gemiddeld 5,4 procent van de totale instroom van asielzoekers. In 2015 stroomde de grootste groep alleenstaande jongeren in, 4,2 duizend. Deze groep bestond voor 81 procent uit jongens en voor 82 procent uit jongeren tussen de 15 en 18 jaar. De meeste alleenstaande jongeren hebben een Syrische (1,9 duizend) of Eritrese (1,3 duizend) nationaliteit.

Ingestroomde alleenstaande minderjarige asielzoekers in COA, naar nationaliteit
JaarSyriëEritreaIrakAfghanistanIranTurkijeOverig/onbekend
20143956051535100280
201518851325130530305300
201619574035200250500
2017235660557050610
20181806455535200675
20192451456565200655
20204701502570105560
2021*14080104500160
* eerste halfjaar van 2021

Vooral overgekomen familie voor Syrische jongeren

Onder alle alleenstaande minderjarige vluchtelingen waren het vooral jongeren met de Syrische nationaliteit van wie familie naar Nederland kwam. Drie jaar na instroom in 2015 was dit 75 procent, waarna het stabiliseerde. Syrische jongeren werden vaker en sneller herenigd met hun familie dan andere jongeren omdat zij beschikten over betere documentatie en de procedure daarom sneller verliep. Onder Eritrese alleenstaande minderjarigen is 30 procent herenigd met familie na drie jaar in Nederland.

Alleenstaande minderjarige asielzoekers met gezinshereniging, naar nationaliteit, cohort 2015
Maanden na instroomSyrië (%)Eritrea (%)Irak (%)Afghanistan (%)Overig/onbekend (%)
110000
310000
620000
1260000
18343402
2462101624
3072213074
36753032106
42763335128
48763536138
54763835148
60763935148
66774135158
Het grote aandeel nareizigers onder Syrische jongeren is ook terug te zien in de thuissituatie na het verlaten van de opvang van het COA. Twee jaar na het krijgen van een verblijfsvergunning is 51 procent van hen thuiswonend kind en 30 procent alleenstaande. Van de Eritrese jongeren stond na dezelfde periode 7 procent als thuiswonend kind geregistreerd en 68 procent als alleenstaande.

Helft statushouders behaalde onderwijsdiploma, helft werkt

Vijf jaar na aankomst in 2015 had meer dan de helft (52 procent) van de alleenstaande jongeren met een verblijfsvergunning een diploma. Hiervan behaalde 74 procent een diploma op lager onderwijsniveau (basisonderwijs, vmbo, de eerste drie leerjaren van havo/vwo of mbo niveau 1) en 26 procent op middelbaar onderwijsniveau (bovenbouw havo/vwo, mbo niveau 2 tot en met 4). Bij minderjarige asielzoekers mét begeleiding is deze verdeling ongeveer hetzelfde. 2 procent van de alleenstaande jongeren uit 2015 volgden op 1 oktober 2020 een hbo- of wo-opleiding.

Vijf jaar na het verkrijgen van een vergunning was meer dan de helft (54 procent) van de status houdende alleenstaande jongeren werkzaam, waarvan bijna een kwart (24 procent) voltijds werkte. Van de werkende jongeren was 59 procent in dienst als uitzend- of oproepkracht en 30 procent werkte in de horeca.