Dashboard Arbeidsmigratie niet-EU/EFTA

Productie van zonnepanelen bij Energyra
© CBS
Het CBS heeft op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een dashboard ontwikkeld met cijfers op gebied van arbeidsmigratie van personen met een nationaliteit van landen buiten de EU/EFTA.

Dit dashboard laat cijfers zien over reguliere (niet-asiel) migratie van personen met een nationaliteit van landen buiten de EU/EFTA, die tussen 1999 en 2020 naar Nederland zijn gekomen. De gepresenteerde cijfers gaan over jaarlijkse instroom, naturalisatie en vertrek, sociaaleconomische positie en arbeidsmarktpositie.

Een belangrijk onderdeel van het dashboard betreft de verdere detaillering van immigranten met motief Arbeid naar migratieregeling en migratiesubregeling. Daarnaast is met behulp van registerdata afgeleid welke gezinsmigranten zijn meegekomen met arbeids- of studiemigranten. De migratiemotieven, migratieregelingen en migratiesubregelingen van immigranten van buiten de EU/EFTA zijn gebaseerd op het type verblijfsvergunning van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Bekostigd door: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid