Gemeentelijke benchmark statushouders, 2018-helft 2021

grafiek
Gemeentelijke benchmark statushouders op basis van registergegevens van statushouders die in de periode 2014-eerste helft 2021 een verblijfsvergunning asiel hebben gekregen.
Divosa Benchmarkorganisatie/Stimulansz heeft een benchmarktool opgezet voor het monitoren van statushouders op gemeentelijk niveau. In het kader van deze gemeentelijke benchmark heeft Divosa Benchmarkorganisatie /Stimulansz het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gevraagd om, op basis van beschikbare registerinformatie, 37 indicatoren te berekenen over statushouders in de gemeente. De indicatoren bevatten informatie over samenstelling van het cohort, opvang, vestiging, gezinshereniging, huishoudenspositie, inburgering, onderwijsdeelname, werk, inkomen en jeugdzorg van statushouders. De cijfers worden in deze tabellenset als een serie filtertabellen gepresenteerd.

Bekostigd door: Divosa Benchmarkorganisatie /Stimulansz