Zoekresultaten

80 resultaten voor keyword:indexcijfers
80 resultaten voor keyword:indexcijfers

Pagina 1 van 4

Consumentenprijzen; prijsindex 2006 = 100, 1996 - 2015

Consumentenprijsindexcijfers alle huishoudens naar consumentengoederen (basisjaar 2006 = 100).

Cijfers

CBS vernieuwt statistiek cao-lonen

Met ingang van vandaag is het CBS gestart met een nieuwe reeks voor de statistiek cao-lonen. Het basisjaar voor de indexcijfers is verlegd van 2000 naar 2010 en er wordt voortaan over meer groepen...

Artikelen

Consument gaat minder vaak naar de kapper

Consumenten gingen in het derde kwartaal minder vaak naar de kapper of kozen voor een goedkopere kapper, behandeling of product dan een kwartaal eerder.

Artikelen

Aantal uitzenduren stijgt licht

Het aantal uitzenduren in fase A steeg in het derde kwartaal met 0,5 procent ten opzichte van het tweede kwartaal van 2013. De bescheiden toename volgt op vijf kwartalen met een daling.

Artikelen

Opnieuw daling aantal uitzenduren fase A

Het aantal uitzenduren in fase A daalde in het tweede kwartaal van 2013 met 1,6 procent ten opzichte van het eerste kwartaal. Het is het vijfde achtereenvolgende kwartaal met een daling.

Artikelen

Aantal uitzenduren daalt verder

Het aantal uitzenduren in fase A daalde in het vierde kwartaal met bijna 1 procent ten opzichte van het derde kwartaal. In de twee voorgaande kwartalen daalde het aantal uitzenduren ook.

Artikelen

Inflatie stijgt naar 3,0 procent

De inflatie is in januari gestegen naar 3,0 procent. In december waren de prijzen voor consumenten gemiddeld nog 2,9 procent hoger dan een jaar eerder.

Artikelen

Minder uren gewerkt voor uitzendbureaus

Het aantal uitzenduren in fase A daalde in het derde kwartaal met 4 procent ten opzichte van het tweede kwartaal. In het tweede kwartaal was er een lichte daling.

Artikelen

Basisverlegging indexreeksen

De huidige indexcijferreeksen hebben, over het algemeen, het jaar 2005 als referentie (2005 = 100). Om de uitkomsten van deze indexreeksen beter aan te laten sluiten bij de actualiteit wordt eens in...

Artikelen

Meer uitzenduren

Het aantal uitzenduren in fase A steeg in het tweede kwartaal van 2012 met o,3 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal. In het eerste kwartaal was er een stijging van bijna 1 procent.

Artikelen

Minder uitzenduren

Het aantal uitzenduren in fase A daalde in het eerste kwartaal met bijna 2 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Het was het derde kwartaal op rij met een daling.

Artikelen

Monitor uitzendbranche derde kwartaal 2011

De omzet van de uitzend- en uitleenbedrijven is in het derde kwartaal hoger dan dezelfde periode een jaar eerder. De groei is wel afgevlakt ten opzichte van vorige kwartalen. Uit de conjunctuurtest...

Artikelen

Minder uitzenduren

Het aantal uitzenduren in fase A daalde in het derde kwartaal met 3 procent ten opzichte van het tweede kwartaal van 2011. In de vijf voorgaande kwartalen groeide het aantal uitzenduren in fase A...

Artikelen

Statistisch Bulletin no. 37

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Industrie en energie, Prijzen

Artikelen

Aantal uitzenduren verder toegenomen

Het aantal uitzenduren steeg in het derde kwartaal van 2010 met 3 procent ten opzichte van het tweede kwartaal. Het voor seizoeninvloeden gecorrigeerde indexcijfer van het aantal uitzenduren fase A...

Artikelen

Aantal uitzenduren fors toegenomen

Het aantal uitzenduren steeg in het tweede kwartaal van 2010 met bijna 5 procent ten opzichte van het eerste kwartaal.

Artikelen

Voedings- en genotmiddelenindustrie

Uit de Conjunctuurtest van juli 2010 blijkt dat de ondernemers meer orders hebben ontvangen, maar dat de orderpositie desondanks is geslonken.

Artikelen

Daling aantal uitzenduren minder groot

Het aantal uitzenduren daalde in het eerste kwartaal van 2010 met ruim 1 procent ten opzichte van het vierde kwartaal van 2009.

Artikelen

Scannerdata in de CPI

Onlangs heeft het CBS het gebruik van scannerdata uitgebreid.

Artikelen

Omslag op arbeidsmarkt zichtbaar in lagere cao-loonstijging

In het eerste kwartaal van 2010 waren de cao-lonen 1,6 procent hoger dan een jaar eerder. Sinds begin 2009 is de cao-loonstijging meer dan gehalveerd.

Artikelen

Daling aantal uitzenduren vlakt af

Het aantal uitzenduren daalde in het vierde kwartaal van 2009 met 2 procent ten opzichte van het derde kwartaal.

Artikelen

Monitor uitzendbranche derde kwartaal 2009

De omzet van de uitzend- en uitleenbedrijven is in het derde kwartaal van 2009 wederom fors lager uitgekomen dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. De omzetkrimp was wel lager dan een kwartaal eerder....

Artikelen

Daling aantal uitzenduren vlakt af

Het aantal uitzenduren daalde in het derde kwartaal van 2009 met 3 procent ten opzichte van het tweede kwartaal.

Artikelen

Flink minder uitzenduren

Het aantal uitzenduren daalde in het tweede kwartaal van 2009 met 6 procent ten opzichte van het eerste kwartaal.

Artikelen

Sterke groei omzet bouw in 2008

Net als in 2007 groeide de omzet van de bouw in 2008 met bijna 10 procent. Met ruim 90 miljard euro bereikte de bouw vorig jaar een nieuw omzetrecord.

Artikelen