Zoekresultaten

85 resultaten voor keyword:indexcijfers
85 resultaten voor keyword:indexcijfers

Pagina 1 van 4

Daling aantal uitzenduren vlakt af

Het aantal uitzenduren daalde in het derde kwartaal van 2009 met 3 procent ten opzichte van het tweede kwartaal.

Artikelen
Artikelen
FAQ's

Hoe zijn de inkomens verdeeld in Nederland?

In deze tabel is het aantal huishoudens en personen naar inkomensklassen opgenomen

FAQ's
Artikelen
Artikelen

Waar kan ik de rest van de cijfers/statistieken terugvinden?

De website bevat o.a. de elektronische databank StatLine die u gratis kunt gebruiken

FAQ's

Scannerdata in de CPI

Onlangs heeft het CBS het gebruik van scannerdata uitgebreid.

Artikelen
Overig

Hoe ziet de bevolking van Nederland eruit?

Deze tabel geeft prognoses tot 2060 over de totale bevolking, geboorten, overledenen en andere demografische gegevens.

FAQ's

Minder uren gewerkt voor uitzendbureaus

Het aantal uitzenduren in fase A daalde in het derde kwartaal met 4 procent ten opzichte van het tweede kwartaal. In het tweede kwartaal was er een lichte daling.

Artikelen

Omzet bouw groeit met 10 procent in 2007

De omzet van de bouw is in 2007 met bijna 10 procent gegroeid. De totale jaaromzet doorbrak daarmee voor het eerst de grens van 80 miljard euro.

Artikelen

Minder uitzenduren

Het aantal uitzenduren in fase A daalde in het derde kwartaal met 3 procent ten opzichte van het tweede kwartaal van 2011. In de vijf voorgaande kwartalen groeide het aantal uitzenduren in fase A...

Artikelen

Monitor uitzendbranche derde kwartaal 2009

De omzet van de uitzend- en uitleenbedrijven is in het derde kwartaal van 2009 wederom fors lager uitgekomen dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. De omzetkrimp was wel lager dan een kwartaal eerder....

Artikelen

Daling aantal uitzenduren vlakt af

Het aantal uitzenduren daalde in het vierde kwartaal van 2009 met 2 procent ten opzichte van het derde kwartaal.

Artikelen

Aantal uitzenduren fors toegenomen

Het aantal uitzenduren steeg in het tweede kwartaal van 2010 met bijna 5 procent ten opzichte van het eerste kwartaal.

Artikelen

Opnieuw daling aantal uitzenduren fase A

Het aantal uitzenduren in fase A daalde in het tweede kwartaal van 2013 met 1,6 procent ten opzichte van het eerste kwartaal. Het is het vijfde achtereenvolgende kwartaal met een daling.

Artikelen
Artikelen

Aantal uitzenduren verder toegenomen

Het aantal uitzenduren steeg in het derde kwartaal van 2010 met 3 procent ten opzichte van het tweede kwartaal. Het voor seizoeninvloeden gecorrigeerde indexcijfer van het aantal uitzenduren fase A...

Artikelen

Flink minder uitzenduren

Het aantal uitzenduren daalde in het tweede kwartaal van 2009 met 6 procent ten opzichte van het eerste kwartaal.

Artikelen

Hoeveel werkenden zijn er in Nederland en wat is hun arbeidsduur?

Deze tabel geeft het totaal aantal personen van de werkzame beroepsbevolking in Nederland weer en hun arbeidsduur

FAQ's