Daling aantal uitzenduren vlakt af

Het aantal uitzenduren daalde in het vierde kwartaal van 2009 met 2 procent ten opzichte van het derde kwartaal. Het voor seizoeninvloeden gecorrigeerde indexcijfer van het aantal uitzenduren fase A (2005=100) kwam uit op 103, 2 tegenover 105,5 een kwartaal eerder. In de eerste twee kwartalen van 2009 daalde het aantal uitzenduren in fase A nog met respectievelijk 6 en 5 procent ten opzichte van het voorafgaande kwartaal, in het derde kwartaal was de daling met 3 procent al een stuk minder.

Het aantal uitzenduren daalt al anderhalf jaar. Dit past in de huidige fase van laagconjunctuur. De afgenomen vraag naar goederen en diensten leidt allereerst tot minder werk voor uitzendkrachten. De daling van het aantal uitzenduren vlakte het laatste half jaar wel af.

Tot fase A behoren uitzendkrachten die voor de uitzendorganisatie werken op contractbasis, zonder regulier dienstverband. In fase A is het voor beide partijen, werkgever én werknemer, gemakkelijker om het werk te beëindigen dan in de daaropvolgende fasen B en C. Waar het aantal fase A uren minder sterk afnam dan het voorgaande kwartaal, nam het aantal uitzenduren in fase B en C sterker af dan in het derde kwartaal.

Meer informatie over de ontwikkeling van de omzet van de uitzendbranche en het totaal aantal uitzenduren in 2009 staat in het artikel "Vraag naar uitzendkrachten fors gedaald."

Uitzenduren fase A

Uitzenduren fase A

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur.