CBS vernieuwt statistiek cao-lonen

Met ingang van vandaag is het CBS gestart met een nieuwe reeks voor de statistiek cao-lonen. Het basisjaar voor de indexcijfers is verlegd van 2000 naar 2010 en er wordt voortaan over meer groepen gepubliceerd. Het aantal bedrijfstakken met cao-gegevens is uitgebreid van 38 naar 52.

Voor de vernieuwing heeft het CBS alle cao’s van de statistiek opnieuw bekeken en naast informatie van de Belastingdienst over werknemers gelegd. Hiermee is vastgesteld hoeveel werknemers onder de cao’s vallen en zijn verschuivingen in het aantal en soort banen in de periode 2000-2010 verwerkt. Daarnaast is de statistiek cao-lonen overgegaan op een andere indeling van economische activiteiten, de zogeheten SBI 2008. Het aantal bedrijfstakken waarover cao-gegevens beschikbaar zijn is bij deze overgang vergroot.

Thema-artikel: CBS vernieuwt statistiek cao-lonen

StatLine, Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers (2010=100)