Monitor uitzendbranche derde kwartaal 2009

De omzet van de uitzend- en uitleenbedrijven is in het derde kwartaal van 2009 wederom fors lager uitgekomen dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. De omzetkrimp was wel lager dan een kwartaal eerder. De stemming onder de ondernemers is nog steeds slecht. Ook in hun verwachtingen voor het vierde kwartaal zijn de ondernemers negatief.

Opnieuw een krimp

De uitzend- en uitleenbedrijven werden voor het derde achtereenvolgende kwartaal geconfronteerd met een omzetdaling. De omzet van deze bedrijven daalde met 12,5 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De omzet nam wel minder sterk af dan in het tweede kwartaal. Door de dalende vraag naar uitzendkrachten (fase A) nam de omzet van uitzendbureaus af. In vergelijking met het derde kwartaal van 2008 daalde hun omzet met 13,5 procent. De uitzend- en uitleenbedrijven behoorden tot de slechtst presterende bedrijven binnen de zakelijke dienstverlening.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Daling uitzenduren vlakt af

Het aantal uitzenduren (fase A) bij de uitzend- en uitleenbedrijven nam in het derde kwartaal van 2009 met bijna 16 procent af ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het aantal uitzenduren (fase A) nam wel minder sterk af dan in het tweede kwartaal. De afgenomen vraag naar goederen en diensten leidde vooral tot minder werk voor uitzendkrachten. Bij de uitzendbedrijven daalde het aantal uitzenduren zelfs met bijna 17 procent. De seizoensgecorrigeerde indexcijfers laten een afvlakking zien van de daling van het aantal uitzenduren (fase A) en detacheringsuren (fase B + C). Vergeleken met hetzelfde kwartaal in 2008 nam het aantal detacheringsuren (fase B + C) bij de uitzend- en uitleenbedrijven met bijna 8 procent af.

Seizoengecorrigeerde indexcijfers van de uitzenduren

Seizoengecorrigeerde indexcijfers van de uitzenduren

Personeelssterkte wederom afgenomen

Uit de conjunctuurtest van oktober 2009 blijkt dat de ondernemers in de uitzendbranche nog steeds pessimistisch zijn gestemd. De personeelssterkte is ook in het vierde kwartaal verder gekrompen. Het oordeel over het huidige economische klimaat is minder negatief dan in het tweede kwartaal.

Oordeelover economische klimaat

Oordeel over economische klimaat

Pessimistisch in hun verwachtingen

In hun verwachtingen voor het vierde kwartaal zijn de ondernemers wederom pessimistisch. Per saldo verwacht de helft van de ondernemers een verdere afname van de personeelssterkte in het komende kwartaal. Ook verwachten de ondernemers een verdere daling van de prijzen.

Verwachting voor het vierde kwartaal 2009

Verwachting voor het vierde kwartaal 2009

Meer cijfers staan op de Themapagina Financiële en zakelijke dienstverlening.