Daling aantal uitzenduren minder groot

Het aantal uitzenduren daalde in het eerste kwartaal van 2010 met ruim 1 procent ten opzichte van het vierde kwartaal van 2009. Het voor seizoeninvloeden gecorrigeerde indexcijfer van het aantal uitzenduren fase A (2005=100) kwam uit op 101, 2 tegenover 102,5 een kwartaal eerder.

Het aantal uitzenduren daalt al bijna twee jaar, maar de afname wordt geleidelijk kleiner. Dit past in de huidige fase van laagconjunctuur. De afgenomen vraag naar goederen en diensten leidde allereerst tot minder werk voor uitzendkrachten. Inmiddels is de sterkste daling voorbij. De stemming van de ondernemers in de uitzendbranche is de afgelopen maanden flink verbeterd, zo blijkt uit de conjunctuurtest zakelijke dienstverlening. Zij waren in mei zeer positief over hun verwachte omzet, de toekomstige personeelssterkte en het economisch klimaat.

Tot fase A behoren uitzendkrachten die voor de uitzendorganisatie werken op contractbasis, zonder regulier dienstverband. In fase A is het voor beide partijen, werkgever én werknemer, gemakkelijker om het werk te beëindigen dan in de daaropvolgende fasen B en C.

Uitzenduren fase A

Uitzenduren fase A

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur.