Aantal uitzenduren stijgt licht

Het aantal uitzenduren in fase A steeg in het derde kwartaal met 0,5 procent ten opzichte van het tweede kwartaal van 2013. De bescheiden toename volgt op vijf kwartalen met een daling. Het indexcijfer van het aantal uitzenduren fase A (2010=100) kwam uit op 98,8. De cijfers zijn gecorrigeerd voor seizoeninvloeden.

Tot fase A behoren uitzendkrachten die voor de uitzendorganisatie werken op contractbasis, zonder regulier dienstverband. In fase A is het voor beide partijen, uitzendbranche en uitzendkracht, gemakkelijker om het dienstverband te beëindigen dan in de daaropvolgende fasen B en C. Het voor seizoeninvloeden gecorrigeerde aantal uitzenduren in fase B en C steeg in het derde kwartaal ook. Met 0,7 procent lag de toename in dezelfde orde van grootte als bij de uitzenduren in fase A.

De arbeidsmarktindicatoren laten een gemengd beeld zien. Behalve het aantal uitzenduren steeg ook het aantal vacatures in het derde kwartaal iets. Het was de eerste groei in twee jaar. De werkloosheid blijft hoog, al was er in oktober een afname van 11 duizend. Het aantal banen daalde in het derde kwartaal nog fors. Gecorrigeerd voor seizoeninvloeden waren er 46 duizend banen van werknemers minder dan in tweede kwartaal van 2013.

Uitzenduren fase A

Uitzenduren fase A

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.