Aantal uitzenduren daalt verder

Het aantal uitzenduren in fase A daalde in het vierde kwartaal met bijna 1 procent ten opzichte van het derde kwartaal. In de twee voorgaande kwartalen daalde het aantal uitzenduren ook. Het indexcijfer van het aantal uitzenduren fase A (2005=100) kwam in het vierde kwartaal uit op 110. De cijfers zijn gecorrigeerd voor seizoeninvloeden.

Tot fase A behoren uitzendkrachten die voor de uitzendorganisatie werken op contractbasis, zonder regulier dienstverband. In fase A is het voor beide partijen, werkgever én werknemer, gemakkelijker om het dienstverband te beëindigen dan in de daaropvolgende fasen B en C. Het voor seizoeninvloeden gecorrigeerde aantal uitzenduren in fase B en C lag in het vierde kwartaal vrijwel op hetzelfde niveau als in het derde kwartaal. De stabilisatie volgt op zes kwartalen met een daling.

Behalve de uitzenduren verslechterden ook de andere arbeidsmarktindicatoren. Het aantal banen daalde in het vierde kwartaal verder. Er waren ook minder vacatures dan in het derde kwartaal. De werkloosheid is in januari 2013 opgelopen naar 592 duizend. In februari rekenden negen van de tien consumenten op een stijging van de werkloosheid in de komende 12 maanden.

Uitzenduren fase A

Uitzenduren fase A

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.