Minder uitzenduren

Het aantal uitzenduren in fase A daalde in het derde kwartaal met 3 procent ten opzichte van het tweede kwartaal van 2011. In de vijf voorgaande kwartalen groeide het aantal uitzenduren in fase A telkens. Het voor seizoeninvloeden gecorrigeerde indexcijfer van het aantal uitzenduren fase A (2005=100) kwam uit op 114,6.

Tot fase A behoren uitzendkrachten die voor de uitzendorganisatie werken op contractbasis, zonder regulier dienstverband. In fase A is het voor beide partijen, werkgever én werknemer, gemakkelijker om het dienstverband te beëindigen dan in de daaropvolgende fasen B en C. Het aantal uren gewerkt in fase B en C was in het derde kwartaal vrijwel gelijk aan dat in het tweede kwartaal.

De daling van het aantal uitzenduren is in lijn met de recente ontwikkeling van de andere indicatoren voor de arbeidsmarkt. De werkloosheid is flink opgelopen, er waren iets minder vacatures en het aantal banen van werknemers was vrijwel even groot als in het tweede kwartaal.

Uitzenduren fase A

Uitzenduren fase A

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur.