Minder uren gewerkt voor uitzendbureaus

Het aantal uitzenduren in fase A daalde in het derde kwartaal met 4 procent ten opzichte van het tweede kwartaal. In het tweede kwartaal was er een lichte daling. Het indexcijfer van het aantal uitzenduren fase A (2005=100) stond in het derde kwartaal op 111. De cijfers zijn gecorrigeerd voor seizoeninvloeden.

Tot fase A behoren uitzendkrachten die voor de uitzendorganisatie werken op contractbasis, zonder regulier dienstverband. In fase A is het voor beide partijen, werkgever én werknemer, gemakkelijker om het dienstverband te beëindigen dan in de daaropvolgende fasen B en C. Het voor seizoeninvloeden gecorrigeerde aantal uitzenduren in fase B en C daalde in het derde kwartaal ruim 1 procent. Het totaal aantal gewerkte uitzenduren was ruim 3 procent lager dan in het tweede kwartaal.

Behalve de uitzenduren verslechterden ook de andere arbeidsmarktindicatoren. Het aantal banen daalde in het derde kwartaal verder en er waren wat minder vacatures dan in het tweede kwartaal. De werkloosheid liep in oktober verder op. Acht van de tien consumenten rekenden in november op een stijging van de werkloosheid in de komende 12 maanden.

Uitzenduren fase A

Uitzenduren fase A

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.