Voedings- en genotmiddelenindustrie

Uit de Conjunctuurtest van juli 2010 blijkt dat de ondernemers meer orders hebben ontvangen, maar dat de orderpositie desondanks is geslonken. Voor de komende drie maanden wordt een daling van de productie verwacht. Over de werkgelegenheid zijn de ondernemers neutraal gestemd en zij zagen hun concurrentiepositie verbeteren.

Iets kleinere orderportefeuille

Volgens de ondernemers is de werkvoorraad in juli iets kleiner dan in juni. Zij ontvingen weliswaar meer orders, maar de toename van de orderontvangst was minder groot dan de gerealiseerde productiestijging. Het indexcijfer van de orderpositie, waarin de werkvoorraad tot uitdrukking komt, daalde met 0,4 indexpunt en is uitgekomen op 118,5 (juli 2000=100). Daarmee is de werkvoorraad voor de derde maand op rij gedaald. Over de voorraden eindproduct zijn de ondernemers ongunstig gestemd. Per saldo vindt één op de tien de voorraden te groot.

Orderpositie, oordeel 1 en index 2

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Lagere productie en hogere afzetprijzen verwacht

De productie zal in de komende drie maanden naar verwachting dalen. Verder voorzien de ondernemers dat zij hun afnemers in de komende maanden hogere afzetprijzen in rekening zullen brengen. Per saldo is vier procent van hen die mening toegedaan. Ten aanzien van de werkgelegenheid zijn de ondernemers neutraal gestemd. Het aantal bedrijven dat de toename van het personeelsbestand verwacht is in evenwicht met het aantal bedrijven dat een krimp van de werkgelegenheid voorziet.

Verwachting voor juli tot en met september 2010

Verwachting voor juli tot en met september 2010

Concurrentiepositie

De concurrentiepositie is volgens de ondernemers in de afgelopen drie maanden licht verbeterd op zowel de binnenlandse markt als op de buitenlandse markt buiten EU-gebied.