Daling aantal uitzenduren vlakt af

Het aantal uitzenduren daalde in het derde kwartaal van 2009 met 3 procent ten opzichte van het tweede kwartaal. Het voor seizoeninvloeden gecorrigeerde indexcijfer van het aantal uitzenduren fase A (2005=100) kwam uit op 105, tegen 108 een kwartaal eerder. In het tweede kwartaal daalde het aantal uitzenduren in fase A nog met 5 procent ten opzichte van het voorafgaande kwartaal.

Het aantal uitzenduren daalt al vijf kwartalen op rij. Dit past in de huidige fase van laagconjunctuur. De afgenomen vraag naar goederen en diensten leidt allereerst tot minder werk voor uitzendkrachten. De daling van het aantal uitzenduren vlakt inmiddels wel af.

Tot fase A behoren uitzendkrachten die voor de uitzendorganisatie werken op contractbasis, zonder regulier dienstverband. In fase A is het voor beide partijen, werkgever én werknemer, gemakkelijker om het werk te beëindigen dan in de daaropvolgende fasen B en C. Het aantal uitzenduren in fase B en C nam ook minder af dan in het tweede kwartaal.

Uitzenduren fase A

Uitzenduren fase A

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur.