Basisverlegging indexreeksen

De huidige indexcijferreeksen hebben, over het algemeen, het jaar 2005 als referentie (2005 = 100). Om de uitkomsten van deze indexreeksen beter aan te laten sluiten bij de actualiteit wordt eens in de vijf jaar een zogenaamde basisverlegging doorgevoerd. In 2013 wordt overgestapt naar het referentiejaar 2010 (2010 = 100) met geactualiseerde gewichten uit het basisjaar.

Wegingen geactualiseerd

Bij de berekening van indexcijfers geven de wegingsfactoren het aandeel weer waarmee de onderliggende uitkomsten meetellen in een publicatiegroep. Bij de basisverlegging worden deze gewichten geactualiseerd naar een nieuw basisjaar zodat de nieuwe wegingsfactoren de huidige situatie zo goed mogelijk representeren. Van welk jaar de gewichten zijn, is afhankelijk van de beschikbare data. Over het algemeen zal dit van het jaar 2010 of later zijn. Alle indexreeksen worden vervolgens herschaald naar het referentiejaar 2010 (2010 = 100).

Nieuwe tabellen

De indexreeksen met referentie 2010 = 100 worden gepubliceerd in nieuwe StatLinetabellen. De huidige StatLinetabellen waarbij geldt 2005 = 100 worden vanaf dat moment niet meer geactualiseerd, maar blijven wel beschikbaar in het archief. De meeste reeksen met referentie 2010 = 100 starten vanaf verslagjaar 2005.

Wanneer

 

De indexreeksen met referentie 2010 = 100 komen beschikbaar op het moment van publicatie van de eerste verslagperiode van 2013. Voor de maandstatistieken betekent dit dat indexcijfers over januari 2013 in februari of maart 2013 gepubliceerd worden. De indexcijfers van de kwartaalstatistieken volgen in mei of juni 2013.

 

Publicatiemomenten nieuwe tabellen

Thema Statistiek Datum
Bouwen en wonen Bouwnijverheid; omzetontwikkeling naar bedrijfsomvang, index 2010 =100 17-5-2013
Bouwen en wonen Bouwnijverheid; omzetontwikkeling, index 2010 = 100 18-3-2013
Bouwen en wonen Bouw; toegevoegde waarde (SBI 2008), volumemutatie en �index 2010 = 100 18-3-2013
Bouwen en wonen Bouwsom van nieuwe opdrachten ontvangen door architecten 1-7-2013
Financi�le en zakelijk diensten Kappers en schoonheidssalons; omzetontwikkeling, index 2010 = 100 15-3-2013
Financi�le en zakelijk diensten Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling; ontwikkeling omzet en uren, SBI 2008 3-6-2013
Financi�le en zakelijk diensten Zakelijke dienstverlening; omzetontwikkeling, index 2010 = 100 31-5-2013
Financi�le en zakelijk diensten Informatie en communicatie; omzetontwikkeling, index 2010 = 100 31-5-2013
Handel en horeca Horeca; omzetontwikkeling, index 2010 = 100 31-5-2013
Handel en horeca Personenauto-importeurs; omzetontwikkeling, index 2010 = 100 14-3-2013
Handel en horeca Motor- en autobranche; omzetontwikkeling, index 2010 = 100 31-5-2013
Handel en horeca Detailhandel; omzetontwikkeling, index 2010 = 100 14-3-2012
Handel en horeca Groothandelsbedrijven; omzetontwikkeling, index 2010 =100 31-5-2013
Handel en horeca Groothandel; voorraadontwikkeling, index 2005 = 100 7-6-2013
Industrie en energie Nijverheid (exclusief bouwnijverheid); productie, omzet, orders, index 2010=100 15-3-2013
Industrie en energie Industrie; voorraad gereed product, index 2005 = 100 22-3-2013
Prijzen Producentenprijsindex; afzetprijzen naar bedrijfstak SBI 2008, 2010=100 4-3-2013
Prijzen Producentenprijsindex (PPI) ; afzetprijzen, invoerprijzen, 2010 = 100 4-3-2013
Prijzen Bestaande koopwoningen; woningtype; verkoopprijzen prijsindex 2010 = 100 21-2-2013
Prijzen Bestaande koopwoningen; regio; verkoopprijzen prijsindex 2010 = 100 21-2-2013
Prijzen Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex bouwkosten 2010 = 100 28-2-2013
Prijzen Nieuwbouwwoningen; outputprijsindex bouwkosten 2005 = 100 30-6-2013
Verkeer en vervoer Transportbedrijven; omzetontwikkeling, index 2010 = 100 31-5-2013